Pluimveehouderij

Achtergrond

Week 30: kuikenmarkt snakt naar mooi weer

De markt van kuikenvlees wordt door handelaren en slachterijen als tamelijk rustig gekwalificeerd. De vraag en bestellingen van kuikenvlees door de Nederlandse retailers zouden niet bijzonder groot zijn en dat geldt ook voor de meeste winkelbedrijven in de
andere EU-lidstaten.

De rust op de kuikenmarkt is begrijpelijk, want er wordt massaal vakantie gevierd. Voor Nederland en zeker ook voor Duitsland komt daar nog eens bij dat veel allochtone consumenten tijdelijk huiswaarts keren en dat is niet bepaald bevorderlijk voor de vraag naar kuikenvlees in Noordwest-Europa.

Beter weer gewenst: kip op de barbecue

Het zou voor de afzet van kuikenvlees zeer welkom zijn, als de weersomstandigheden eens wat verbeteren en de temperaturen eindelijk weer eens naar zomerse waarden oplopen, waardoor de barbecue weer wat meer in beeld kan komen. De vooruitzichten hiervoor zijn, zeker voor de korte termijn, niet echt hoopgevend.

Het is in Nederland echter wel vaker gebleken dat het weer snel kan omslaan en als de zomer dan echt losbarst, zal de vraag naar kuikenvlees snel gaan oplopen. Dit in combinatie met het wat gematigde kuikenaanbod zoals zich dat nu laat zien, zal zeker positieve gevolgen voor de kuikenprijzen kunnen hebben.

Beperkt aanbod stabiliseert kuikenprijzen

Het is maar goed dat het aanbod zeker niet extreem ruim van omvang is, want dat is de belangrijkste reden, dat de kuikenprijzen nog redelijk op het peil van de afgelopen periode zijn vast te houden.

De vraag en interesse zou dus niet omvangrijk zijn, maar de uitzondering hierop zou de vraag naar kappen voor de filetverwerking zijn. Er is een redelijke vraag naar deze soort, maar ook hiervoor geldt dat er nauwelijks ruimte is voor prijsstijgingen.

De vrije kuikenprijzen werden vorige week met €0,01/kg naar beneden bijgesteld, maar stabiliseren deze week voor lichte en zware kuikens gemiddeld op €0,88/kg. De basiscontractprijs voor levering vanaf volgende week stabiliseerde op €0,80/kg inclusief btw.

Vraag en aanbod in evenwicht

Samenvattend: een erg rustig beeld op de kuikenvleesmarkt deze week en het is zeer welkom dat er duidelijk minder vleeskuikens geslacht worden, waardoor vraag en aanbod goed op elkaar aansluiten.

Bron: PVE

Administrator

Of registreer je om te kunnen reageren.