Pluimveehouderij

Achtergrond

Bezwaren Vleeskuikenbesluit gegrond

De forfaitaire aftrek van 1,7 procent op de staloppervlakte uit de Vleeskuikenrichtlijn is niet langer van toepassing als sprake is van oplierbare voersystemen.

Dat valt op te maken uit de brief die bij zo’n 300 pluimveehouders op de duurmat is gevallen die eerder dit jaar bezwaar aantekenden tegen de Vleeskuikenrichtlijn.

Het ministerie van EL&I heeft daarop in overleg met pluimveeorganisaties NOP en NVP besloten de forfaitaire aftrek generiek af te schieten, voor zover het stallen met oplierbare systemen betreft. De pluimveeorganisaties hebben altijd geageerd tegen de forfaitaire aftrek van 1,7 procent op de staloppervlakte als correctie voor de oppervlakte die voersystemen innemen omdat het de vleespluimveehouders nog verder dan noodzakelijk inperkte in zijn mogelijkheden. Bovendien was de Europese toepassing van eventuele aftrek van oppervlakte voor aanwezige voersystemen verre van eenduidig.

De onenigheid leidde er eerder dit jaar toe dat in eerste instantie de NVP uit het overleg stapte met het ministerie en later schortte ook de NOP verdere gesprekken rondom het Vleeskuikenbesluit met het ministerie op. Uiteindelijk gaf het ministerie toe onder druk van de deadline van het wettelijk moeten reageren op de 300 bezwaarschriften.

Voordat de forfaitaire aftrek definitief van de baan is, moet het Vleeskuikenbesluit –herziene versie- nog wel langs de Tweede Kamer.

Of registreer je om te kunnen reageren.