Pluimveehouderij

Achtergrond

Franse afspraak lijkt meer dan het is

De Franse veevoerindustrie, de boerenorganisaties, retailpartijen en de overheid hebben een overeenkomst gesloten. Ze spreken af dat ze onderhandelingen aangaan over de prijsvorming op het moment dat de voerprijzen drie maanden achtereen 10 procent of meer hoger zijn dan een jaar eerder.

Op die manier zouden de verhoogde kosten van de veehouders eerder worden doorvertaald in hogere opbrengstprijzen. De overeenkomst is op vrijwillige basis. Een verplichte afspraak is niet mogelijk in verband met de mededingingsregels. Eind 2011 willen de partijen weer bij elkaar komen om te evalueren en eventueel de overeenkomst te verlengen.

De overeenkomst is typisch Frans. Hij kwam tot stand onder leiding van de minister van landbouw Bruno Le Maire. De Fransen hebben al gauw een reflex om de markt naar hun hand te willen zetten. De waarde van de overeenkomst zal moeten blijken, maar lijkt op het eerste gezicht gering. De kans dat het Franse idee aanslaat en bijvoorbeeld wordt overgenomen door de expertgroep van de EU in Brussel lijkt gering.

LTO en NVV reageren in eerste instantie tamelijk positief op de Franse overeenkomst. Beide partijen zien graag dat de primaire producenten op de een of andere manier sneller hun gestegen kosten vergoed krijgen. Als in een groot en belangrijk EU-land op deze manier wordt gedacht, is dat op het eerste gezicht niet verkeerd.

Het Nederlandse CBL, Centraal Bureau Levensmiddelenhandel, ziet bij voorbaat helemaal niets in het Franse ideeën. Directeur consumentenzaken en kwaliteit Marc Jansen: “Het doet gekunsteld aan. Op de lange termijn worden gestegen kosten ook doorvertaald in de noteringen.” Jansen ziet meer in ‘het vergroten van de koek’. Varkenshouders krijgen een hogere prijs door een onderscheidend product met een hogere toegevoegde waarde te creëren.

En dat laatste is waar vorige week over werd gediscussieerd in Nijkerk op het symposium van LTO. Ook komende dinsdag zal dit ongetwijfeld weer aan de orde komen tijdens het grote producentedebat bij Johnny Hogenkamp in Dalfsen.

Of registreer je om te kunnen reageren.