Pluimveehouderij

Achtergrond

Fancom-eiteller op alternatieve toer

De Fancom 746-eitelcomputer is dankzij vernieuwde software nu beter geschikt voor alternatieve houderijsystemen.

De Fancom 746-eitelcomputer maakt met volledig ingegoten infraroodtellers een betrouwbare optelsom van de geproduceerde eieren. Bovendien regelt de Fancom 746-eitelcomputer de snelheid van de eierbanden zodat de toevoer op de verzamelband altijd automatisch exact is afgestemd op de inpakcapaciteit (egg flow control). Hierbij houdt het systeem rekening met de positie van de legnesten en zorgt het voor een gelijkmatige verdeling van de eierstroom op de verzamelband. Dit levert een behoorlijke tijdsbesparing op, voorkomt beschadiging van de eieren en vermindert slijtage van de band.

De Fancom 746-eitelcomputer registreert de productie per dag, per groep en per teller, in aantallen en legpercentages. De op afstand te controleren en te bedienen eitelcomputer presenteert deze gegevens van vandaag en van de afgelopen 7 dagen, toont de belangrijkste productiedata in weekoverzichten en bewaart deze informatie 70 weken.

FarmManager en FarmManager for Layers

Het Fancom FarmManager-managementprogramma zorgt voor een overzichtelijke presentatie van de eierproductie in grafieken en tabellen. Onderlinge verschillen zijn zo snel zichtbaar. Met de speciale FarmManager for Layers-analysesoftware - een uitbreiding op het FarmManager-managementprogramma – is het mogelijk de belangrijkste prestatie-indicatoren te vergelijken met de norm of met eerdere productieronden en die overzichtelijk weer te geven.

Fancom bv
Panningen (L)
tel. (077) 306 96 00
e-mail: fancom@fancom.nl
www.fancom.com

Foto

Administrator

Of registreer je om te kunnen reageren.