Pluimveehouderij

Achtergrond

Voorhoedespelers Renders boeren zonder antibiotica

Jack en Mark Renders in Son houden zo’n 200.000 vleeskuikens. Ze halen goede technische resultaten en ook economisch draaien ze mee in de top. Het laatste jaar hebben ze het antibioticaverbruik op hun bedrijf teruggebracht tot nul.

Jack (42) en Mark Renders (41) namen dertien jaar geleden het ouderlijk bedrijf over. Vader Renders had destijds 50.000 vleeskuikens, 500 vleesvarkens en enkele tientallen vleesstieren. Voor de gebroeders was het duidelijk dat ze een keuze moesten maken. De vleesvarkens verdwenen van het bedrijf en ook de vleesstieren.

De broers kozen voor de vleeskuikens. In de jaren die volgden werd het aantal vleeskuikens uitgebreid tot 200.000 stuks. De laatste stal voor 50.000 vleeskuikens verrees zo’n drie jaar geleden.

Binnen het bedrijf is Jack de technische man en Mark zit meer op de economische en managementzaken. Het bedrijf draait mee in de top als het om technisch en economisch resultaat gaat. Het jongste wapenfeit is dat het laatste jaar de broers hun antibioticaverbruik tot nul wisten te reduceren.

”We zaten altijd al laag in het antibioticaverbruik”, vertelt Jack. We draaiden wel eens een ronde zonder dat we antibiotica gebruikten. Toen de hele discussie over antibiotica actueel werd vatten we het plan op om er voor te gaan om zonder antibiotica te produceren.” De broers draaien vijf tot zes ronden per jaar. Dat betekent dus dat ze al een miljoen dieren zonder antibiotica hebben geproduceerd.

Volgens Jack wordt antibiotica veelal ingezet om problemen die zijn ontstaan doordat bijvoorbeeld een voermachine, of een verwarmingssysteem tijdelijk uitvalt, op te lossen. Jack: ”Als een voermachine te lang uitvalt, raken de kuikens uit balans, doordat ze een tijd lang geen voer op kunnen nemen. De vertering wordt minder goed, de darmflora raakt in de war etcetera. Meestal wordt er dan naar de antibiotica gegrepen om de zaak weer in balans te krijgen.”

Jack geeft aan dat zij technische problemen met voermachines en andere installaties in hun bedrijf door de bank genomen snel kunnen verhelpen. ”Ik doe al het installatiewerk en het onderhoud aan de technische installaties zelf. Doordat we bij het bedrijf wonen, zijn we altijd snel ter plaatse als er iets is. Storingen verhelpen we zo snel mogelijk.”, aldus Jack Renders. Natuurlijk komen er nog wel eens problemen voor die normaliter met medicijnen worden opgelost. De broers hebben een aantal alternatieven. Ze passen bijvoorbeeld Norit toe bij maagdarmproblemen. Ook voegen ze wel zuur toe aan het drinkwater ter voorkoming van maagdarmproblemen.

Mark en Jack zijn trots op hun resultaten. In hun ogen zou hun product ook in de verdere afzet een extra plusje mee moeten krijgen: gegarandeerd medicijnvrij geproduceerd.

Bij de laatste stal die de broers bouwden pasten ze eigenhandig nieuwe ideeën toe op het gebied van ventilatie en verlichting, waardoor de technische resultaten verbeterden. In hun verdere bedrijfsvoering streven de broers naar een zo laag mogelijke kostprijs en een zo groot mogelijk rendement.

De broers hebben nog plannen, maar hebben hun twijfels bij een tweede locatie. Zeker als deze te ver is. ”We zitten er dan niet meer zo bovenop als we hier kunnen doen.”, aldus Mark.

Bedrijfsgegevens

Mark en Jack Renders, pluimveehouders in SonVee:

200.000 kuikens (Ross 308)Kengetallen:

voerconversie 1,35; uitval 2,5 procent; jaarlijks saldo per vierkante meter staloppervlak 60 tot 112 euroAfnemers:

Hendrix Broilers, deze levert aan Pingo in Maasmechelen en Lintor in België

Foto

Of registreer je om te kunnen reageren.