Pluimveehouderij

Achtergrond

Bezwaar tegen vleeskuikenbesluit

NOP en NVP roepen vleeskuikenhouders op om bezwaar aan te tekenen tegen de berekening van het bruikbaar oppervlak in het Vleeskuikenbesluit. Ze stelden samen een bezwaarschift op.

Inzenden van de bezwaarschriften moet de druk op het ministerie opvoeren en leiden tot een gunstiger omschrijving.

De twee belangenorganisaties hebben gezamenlijk een basis-bezwaarschrift opgesteld dat vleeskuikenhouders kunnen gebruiken als voorbeeld voor een eigen bezwaarschrift tegen de entreemonitoring Vleeskuikenbesluit. Bezwaarschriften kunnen tot maandag 14 maart worden ingediend bij Dienst Regelingen in Assen.
Het basis bezwaarschrift is te downloaden op de site van de NOP. De NVP heeft het gemaild aan zijn leden.
Het is de bedoeling dat iedere vleeskuikenhouder in zijn bezwaarschrift een bedrijfsspecifiek argument tegen de entreemonitoring vermeldt.

Omdat de NOP en de NVP het niet eens zijn met de interpretatie van de definitie bruikbaar oppervlakte in het Vleeskuikenbesluit (aftrek van 1,7% voor voerlijnen) zijn beide uit het overleg met het ministerie over dit besluit gestapt.

Foto

Of registreer je om te kunnen reageren.