Pluimveehouderij

Achtergrond 9 reacties

'Vertrouwen in CPE tot nul gedaald'

,,Mijn vertrouwen en dat van veel pluimveehouders in het CPE is tot onder nul gedaald.’’ Dat zegt Jan Willem Lagerweij, voorzitter van de vakgroep pluimveehouderij van LTO Noord en van de landelijke NOP-vakgroep leghennenhouders.

,,Steeds meer pluimveehouders bellen of mailen me om hun frustratie over het CPE te uiten.’’ Wat volgens hem het meest stoort zijn de extra controles die het laatste jaar worden uitgevoerd bij de legbedrijven.

Lagerweij, die ook lid is van het PPE-bestuur, de PPE-Sectorcommissie Eieren en van de PPE-Stuurgroep Voedselveiligheid en Kwaliteit Eiersector, ageert al langer tegen het – naar zijn mening te – hoge aantal zogenoemde verificatiecontroles dat het CPE uitvoert in het kader van Toezicht op Controle. Volgens hem zijn er voldoende redenen om het aantal van deze controles terug te brengen tot 2,5 procent. Maar het CPE besloot om, nota bene buiten het IKB-Ei-bestuur – hun contractpartner bij Toezicht op Controle – om, alle bedrijven eens per drie jaar te controleren en de kosten daarvan bij de betreffende legpluimveehouders te leggen. ,,De financiële problemen van de CPE-organisatie – het is er een organisatorische en financiële puinhoop – worden afgewenteld op de pluimveehouders door controles van een uur te houden en daar dan € 270 voor te rekenen.’’

Lagerweij heeft in januari in een nieuwsbrief van LTO Noord pluimveehouders geadviseerd bezwaar te maken tegen door het CPE opgelegde heffingen, in navolging van supermarkten die van de rechtbank gelijk hebben gekregen in hun bezwaar tegen door het CPE opgelegde heffingen.

Lagerweij heeft contact met supermarkten en de NVP opgenomen om te bezien of zij gezamenlijk moeten optrekken tegen het CPE. ,,Mocht het CPE blijven volharden in deze politburo-achtige werkwijze, dan rest ons niets dan een gezamenlijk (re)actie op touw te zetten waarbij we bijvoorbeeld pluimveehouders zullen oproepen om geen controleurs van het CPE toe te laten op ons erf.’’
Hij wil dat het CPE op korte termijn duidelijkheid geeft hoe het orde op zaken gaat stellen. Bovendien verwacht hij op een uitnodiging voor een gesprek tussen het bestuur van Stichting IKB-Ei en het CPE-bestuur.

Het CPE moet snel orde op zaken stellen en het toezicht organiseren conform de wensen van Stichting IKB-Ei. ,,Zo niet, dan zal ik het CBL, de branche-organisatie van supermarkten, en de NVP uitnodigen voor overleg om te bezien welke actie NOP / LTO samen met hen zal ondernemen.’’

Foto

Laatste reacties

 • no-profile-image

  Marco Kleijer

  He gelukkig word er eindelijk eens iemand wakker die optreed tegen smakman en zijn dievenbende.
  Ik ben er al jaren mee aan het vechten.

 • no-profile-image

  ex-medewerker CPE

  Ik ben niet voor niets daar weggegaan.

 • no-profile-image

  anton jansen

  Het CPE lijkt een organisatie waar het goed mis mee is, en bij de aan haar door de Minister van EL & I (voorheen Landbouw) toevertrouwde bevoegdheden, de grenzen van het betamelijke opzoekt. Waarbij het niet ondenkbaar is dat die stelselmatig worden overtreden. Van enig kritisch en bekwaam toezicht en corrigerend vermogen uit de sector is evenmin sprake. Met name worden de belangen van de kleinere producenten en pakstations met voeten getreden, ten faveure van de grotere spelers.

 • no-profile-image

  Elly Konings

  Geachte, ik heb op Uw website, het bericht gelezen van de heer Lagerweij.
  Controle eens in de drie jaar te controleren. Ik wilde dat dat bij ons ook het geval is. Wij zijn een kleine grossier in eieren, worden 3 keer per jaar gecontroleerd. Kosten € 159. per keer.
  Mijn leverancier heeft een klein pakstation, wordt 8 keer per jaar gecontroleerd.
  Ook allemaal door het CPE, grote boeven bende, ik wil ook wel eens een stuk daarover in de boerderij zetten, misschien kunnen we met z'n allen eens gaan samenspannen tegen het CPE.

 • no-profile-image

  Bio-boer

  Controle is goed Alleen bij misstanden de rekening wegleggen bij de overtreder anders gewoon bij ELI
  Gebeurd toch ook met de vergunnings controles van de gemeente.

 • no-profile-image

  jan welmer

  Bij mij werd voor een half uur 400 euro
  in rekening gebracht.

 • no-profile-image

  nederlandse

  hercontrole €500.00 en de factuur dezelfde dag al ontvangen!!!!
  waren het maar ganzen bij het cpe, kon je ze tenminste afschieten.

 • no-profile-image

  Zents Pluimveebedrijven bv

  Onlangs ook een zgn. controle op toezicht gehad, 2 uur , geen afwijkingen geen hercontrole, een locatie.
  Factuur ontvangen € 869,20.
  Deze controle in de reeks van zovele zou in opdracht van LNV, Europa en nog meer van die vage verwijzingen zijn. Ik heb de rekening dan ook ingediend bij ELI tav Henk Bleker, kan hij meteen kennis nemen van de manier waarop instellingen zgn ten dienste staand van de sector deze zelfde sector bestelen, een andere term kan ik niet bedenken.
  Het lijkt erop dat deze regering de ambitie heeft om het bedrijfsleven te verlossen van de regelterreur en kosten die dit soort instellingen als KvK, CPE, Produktschappen enz met zich mee brengen.
  Kijken wat we echt nodig hebben en dit elders goedkoper regelen lijkt mij.
  En als we dan toch toezicht willen houden, laten we dan goed opletten dat bestuurders, directeuren, managers etc. de zaken niet snel regelen voor vertrek, net als de vorige keer binnen het bestuur van het produktschap is bekonkeld.

 • no-profile-image

  eierhandel fokke, Hans en Lia Fokke

  een late reactie, maar niet minder een boze. als pluimveehouder(50.000 hennen) en klein pakstation(omzet 500.000 eieren per week) worden wij dubbel gepakt, het eitje wordt gecontroleerd bij de pluimveehouder(wijzelf dus), bij het pakstation, zelfde eitje wordt gecontroleerd bij de grossier en dan nog eens in de winkel. B.v 08-11-10 controle pakstation 474,- euro, (vorig jaar 6x), 08-11-10 controle LKB 4 pluimveestallen 600,- euro; diezelfde datum controle vervolgerkenning pakstation 135,- euro; 06-12-10 opnieuw controle LKBpakstation 474,- euro;en dan 31-01-11 LKBpakstation 474.-, plus al onze grossiers, 12 struks, zijn allen 3xper jaar 159,- euro kwijt per keer; ook deze mensen zijn in de laatste 3 maanden 3x bezocht
  door CPE. Dhr Smakman misschien op het laatste moment zijn zakken goed vullen???Totaal zijn wij dus de laatste maanden met onze grossiers 9168 euro kwijt. Wij hebben al diverse keren persoonlijk met dhr Smakman in contact geweest, echter zonder het gewenste resultaat. Hij belooft vanalles, komt niets na, wordt tijd dat er eens een nieuwe frisse wind waait, zonder de gouden handdruk, heeft hij echt niet verdient. Controle moet er zijn, maar iedereen betaald en op een correct manier, of we betalen allemaal niet...

Laad alle reacties (5)

Of registreer je om te kunnen reageren.