Pluimveehouderij

Achtergrond

Praktijkonderzoek naar bloedluisbestrijding

HAS KennisTransfer in Den Bosch gaat in opdracht van de vakgroep pluimveehouderij van LTO Nederland onderzoek doen naar de werking van bloedluisbestrijding bij leghennen met behulp van roofmijten

Het onderzoek dat €9.500 gaat kosten, moet aanbevelingen opleveren ten aanzien van het inzetten van roofmijten tegen bloedluizen.

Hoewel Wageningen UR momenteel wetenschappelijk onderzoek doet naar deze bestrijdingsmethode, worden – omdat bloedluizen een groot probleem vormen – al wel op grote schaal roofmijten ingezet tegen bloedluis. In de sector is grote behoefte aan onafhankelijke informatie omtrent de effectieviteit van deze bloedluisbestrijdingsmethode die ongeveer 25 eurocent per hen per jaar kost.
Studenten van HAS Den Bosch gaan het praktijkonderzoek uitvoeren in de periode februari tot en met juni 2011.
Centrale onderzoeksvragen aan pluimveehouders zijn: hoe groot is het bloedluisprobleem daadwerkelijk; welke bestrijding is reeds geprobeerd; wat heeft de gebruiker doen besluiten om roofmijten in te zetten. Centrale vragen betreffende de werking zijn; welke effecten heeft de inzet van roofmijten op de hennen, de economie en het management; zit er verschil in werking bij verschillende huisvestingssystemen; hoe zetten pluimveehouders de roofmijten in (startmoment, dosering, behandelschema).

Foto

Of registreer je om te kunnen reageren.