Pluimveehouderij

Achtergrond

Meetbaar welzijn

Onderzoekers van Livestock Research werken in een Europees samenwerkingsverband hard aan het meetbaar maken van welzijn van vleeskuikens en leghennen.

Het Europese project Welfare Quality heeft voor veel diersoorten protocollen ontwikkeld om het welzijn te meten. Deze meetprotocollen zijn wetenschappelijk goed onderbouwd en bieden de mogelijkheid om via één meetmethodiek voor heel Europa – of liefst nog breder – dierenwelzijn te meten en te kwalificeren. Dit biedt mogelijkheden om tussen landen of in de EU welzijnsafspraken te maken zonder dat er interpretatieverschillen kunnen zijn. Ook kan het meetprotocol worden gebruikt om bestaande initiatieven, zoals een tussensegment, te ondersteunen en de noodzakelijke wetenschappelijke basis te geven. Er is echter nog één maar: de in het Welfare Quality-project ontwikkelde meetprotocollen zijn erg omvangrijk en daardoor onpraktisch vanwege de tijd die het kost om het welzijn vast te stellen.

Het huidige protocol voor vleeskuikens en leghennen bijvoorbeeld neemt 8 uur in beslag. Het streven is om (het welzijn in) een stal in minder dan 4 uur te kunnen monitoren. Een doorontwikkeling is dan ook gewenst om uiteindelijk te komen tot een vereenvoudigd meetprotocol dat breed toepasbaar is.

Lees binnenkort meer hierover in Pluimveehouderij.

Foto

Fabian Brockötter

Of registreer je om te kunnen reageren.