Pluimveehouderij

Achtergrond

Bleker: Natuur ontzien, maar wel vitaal platteland

Voor staatssecretaris Henk Bleker van EL&I is 2011 het jaar voor duidelijkheid over Natura 2000-gebieden. ,,Dat is een hele klus, maar het gaat wel gebeuren.’’

Dat zei Bleker maandagmiddag (7 februari) tijdens een bezoek aan het legpluimveebedrijf van Arjan Gussinklo in Aalten.
Gussinklo verplaatste eind 2006 zijn kooikippenbedrijf als pilot van het Reconstructieplan Achterhoek en Liemers vanuit Varsseveld naar een LOG-gebied bij Aalten waar hij een nieuwe stal bouwde voor 60.000 scharrelkippen. Zijn bedrijf voldeed toen aan alle voorwaarden, maar kan geen NB-vergunning krijgen omdat het een ’relevante bijdrage’ heeft in de ammoniakdepositie op vijf Natura 2000-gebieden op tien kilometer afstand, waarvan twee in Duitsland. De Crisis- en Herstelwet biedt Gussinklo geen soelaas, omdat die (in Gelderland) uitgaat van bestaande rechten per 7 december 2004. Die waren er toen niet op deze locatie. Om aan een NB-vergunning te kunnen krijgen moet Gussinklo extern salderen.

De organisatoren van het bezoek van Bleker – LTO Noord afdeling Aalten Dinxperlo en de gemeenten Aalten en Winterswijk – drongen bij de staatssecretaris aan op ondermeer een betere definiëring van bestaand gebruik, dat in heel Nederland dezelfde uitgangspunten (bijvoorbeeld vergunningverlening op basis van eerder toetsingen aan de Habitat-richtlijn) worden gehanteerd in de NB-wet en de Crisis- en Herstelwet, en op een oplossing voor grensgevallen (bedrijven nabij provincie- en landsgrenzen).

Bleker zegde toe zijn best te zullen doen zo dat gezinsbedrijven zoals dat van Gussinklo zich kunnen blijven ontwikkelen. Hij wil vereenvoudiging van de regels, natuur ontzien, maar ook een vitaal platteland met economische bedrijvigheid.

De staatsecretaris bezocht later die middag de bedrijven Hoopman Machines (Holaras) in IJzerlo en de Dorset Group in Aalten en was ’s avonds spreker tijdens een CDA-verkiezingsbijeenkomst in Aalten. Daar zei hij een oplossing te willen zoeken voor het probleem dat boerenbedrijven nabij de natuur niet kunnen uitbreiden omdat dat een ongeoorloofde toename van de ammoniakuitstoot tot gevolg heeft. ,,We zijn aan het uitzoeken of bepaalde gebieden geschrapt kunnen worden. Daar wil ik dit jaar duidelijkheid over. Mijn ambitie is dat agrarische bedrijven bij die gebieden toch kunnen groeien.’’

Foto

Of registreer je om te kunnen reageren.