Pluimveehouderij

Achtergrond

Zuiderburen krijgen uitsluitsel over kooiverbod

De FOD (Federale Overheids Dienst) heeft Belgische legpluimveehouders per brief laten weten hoe zal worden omgegaan met het EU-verbod op traditionele kooi.

De EU verwacht van lidstaten die nog niet voldoen aan de nieuwe wetgeving zo snel mogelijk een einde maken aan het onwettig houden van hennen in traditionele kooien. Oneerlijke concurrentie met bedrijven of landen die wel conform de wet handelen, wordt absoluut niet toegestaan. Dit betekent dat de Europese Commissieonder geen beding aanvaart dat eieren uit traditionele kooien na 1 januari 2012 nog met code 3 worden gestempeld en als verse eieren worden verkocht. Wel wordt een overgangsperiode toegestaan tot uiterlijk 31 juli 2012.

De Europees Commissaris heeft verklaard dat hij op 1 januari onmiddellijk een inbreukprocedure zal instellen. Dit houdt in dat de regering van het betreffende land een brief krijgt waarin staat waarom de Commissie vindt dat dit land de EU-wetgeving schendt en een termijn wordt gesteld waarop de Commissie een gedetailleerd antwoord moet ontvangen. Ook zal de Commissaris inspectieteams van de EU uitsturen.

Om drastische ingrepen van de EU te vermijden en zo schade van de Belgische legsector te beperken, heeft de Belgische overheid een actieplan aan de Europese Commissie overgemaakt. In de brief aan de pluimhouders staat een stappenplan dat België moet volgen van de EU. Enkele punten uit dat stappenplan:

• vanaf 1 januari mogen geen hennen meer worden opgezet in klassieke (traditionele) kooien;
• stoppers moeten stoppen op 1 januari en hun hennen moeten op die datum uit de kooien zijn verwijderd;
• bedrijven die met omschakeling bezig zijn mogen hun hennen houden tot het einde van de legronde (65 weken), maar tot uiterlijk 31 juli 2012;
• hennen die nog in de klassieke kooi zitten moeten 750 cm2 ruimte hebben;
• eieren uit klassieke kooien, of de kleinste verpakkingseenheid, moeten worden gemarkeerd met een contrasterende kleur of de letter B;
• deze eieren mogen enkel aan Belgische brekerijen verkocht worden, om traceerbaar te zijn tot het verwerkte eindproduct. Na 31 juli 2012 zullen de Belgische brekerijen geen klassieke kooieieren meer aanvaarden;
• productie in klassieke kooien kan enkel toegestaan worden tot 31 juli 2012.

De Belgische overheid zal verbaliserend optreden. Het is niet de bedoeling dat er kippen of eieren vernietigd gaan worden. Belgische leghennenhouders moeten de FOD een antwoordbrief terugsturen. Zij die dit niet doen zullen als eerste gecontroleerd te worden. De EU kan het Belgische stappenplan bij niet naleving ervan te allen tijde verstrengen.

Of registreer je om te kunnen reageren.