Pluimveehouderij

Achtergrond 303 x bekeken

Salmonella-fonds voorgelegd

Een aantal integraties/pluimveeslachterijen en mengvoerfabrikanten in België hebben hun vleeskuikenhouders een brief gestuurd over hun wijze van fondsvorming voor het vergoeden van schade door een salmonellabesmetting.

De Landsbond Vlaamse Bedrijfspluimvee- en Konijnenhouders roept vleeskuikenhouders op om niet akkoord te gaan met deze voorwaarden voor fondsvorming omdat het geen ’interproffesioneel’ akkoord is. De Landbond is nog in volle onderhandeling met betrokken partijen (slachterijen, de Belgische mengvoerfederatie Befema en de Nationale Beroepsvereniging van Fokkers en Broeiers NBFB) om te komen tot een voor braadkippenhouders bevredigende oplossing.

In de bedoelde brief staat ondermeer dat:
• een braadkippenhouder 0,65 eurocent per opgezet kuiken betaalt aan het te vormen fonds (voor elke opzet vanaf 12 december jl.);
• bij een positief koppel de afwaardering 40 cent per kilogram bedraagt waarvan 25 cent wordt vergoed uit het fonds;
• de monstername (staalname) wordt betaald door de voerfabriek, maar de kosten van het onderzoek zijn voor rekening vleeskuikenhouder;
• de vleeskuikenhouder die niet vóór 31 december op de brief reageert wordt geacht in te stemmen met de in de brief vermelde voorwaarden;
• eventuele salmonella positieve koppels van een vleeskuikenhouder die niet akkoord gaat, niet zullen worden geladen.

Foto

Of registreer je om te kunnen reageren.