Pluimveehouderij

Achtergrond 422 x bekeken

Nieuwe Salmonellaregelgeving

Op 3 november heeft het PPE-bestuur de nieuwe Salmonella regelgeving voor vleeskuikenbedrijven en pluimveeslachterijen vastgesteld.

De aanleiding hiervoor is het Europese criterium dat voorschrijft dat vers pluimveevlees (rauw, onbewerkt pluimveevlees) dat in de handel wordt gebracht vrij moet zijn van Salmonella enteritidis (SE) en Salmonella typhimurium (ST).

Praktisch gezien betekent dit dat vlees van koppels vleeskuikens die besmet zijn met SE of ST, moet worden verhit. De sector is zich ervan bewust dat het een ketenbelang is om de grootst mogelijke garanties te geven dat vers pluimveevlees dat in de handel wordt gebracht niet besmet is met Se of St. Doelstelling van de aanpak is dan ook om een ketenbeleid te ontwikkelen waarmee de kans op recalls van vlees geminimaliseerd wordt.

Bij het vinden van een Se of St besmetting op basis van door de Eu voorgeschreven onderzoek in de slachterij, moet het vlees uit de markt gehaald worden. Dit is een enorme schadepost voor de slachterij en is slecht voor het imago van de totale Nederlandse pluimveevleessector. De nieuwe regelgeving richt zich erop om dit risico zo veel mogelijk te verkleinen. Vleeskuikens die besmet zijn met Se of St dienen een hittebehandeling te ondergaan, hierdoor ontstaat een waardevermindering. Deze waardevermindering is, volgens berekeningen van het LEI, €0,65 tot €0,75 per dier.

Naast de aangepaste regelgeving probeert de sector, via het PPE, een fonds op te zetten van waaruit de waardevermindering gefinancierd kan worden. Op deze wijze worden geen individuele vleeskuikenbedrijven of slachterijen financieel getroffen door een Se of St besmetting. Dit fonds dient goedgekeurd te worden door de EU. Het PPE werkt nu aan dit goedkeuringsproces. Details rondom dit fonds volgen.

december 2011 worden er informatiebijeenkomsten door het PPE, NVP, NOP en Nepluvi georganiseerd om de pluimveevleessector en belanghebbenden te informeren over de details rondom de nieuwe regelgeving. Deze partijen krijgen hier een uitnodiging voor. Verder ontvangt een ieder informatie per post.

Fabian Brockötter

Of registreer je om te kunnen reageren.