Pluimveehouderij

Achtergrond 534 x bekeken 1 reactie

Fijnstof blijft actueel probleem

Fijnstof blijft een actueel thema voor de pluimveehouderij en ook voor de andere intensieve veehouderijtakken. De overheid werkt aan een algemene maatregel van bestuur waarin grenswaarden worden vastgelegd voor de uitstoot van fijnstof.

Staatssecretaris Joop Atsma stelt een nieuwe subsidieregeling in voor investeringen in fijnstofmaatregelen. Daarmee zijn vooral de pluimveebedrijven geholpen die op korte termijn de fijnstofuitstoot moesten oplossen. Nederland moest om aan de Europese fijnstofregels te voldoen, snel maatregelen treffen om een derogatie te halen.

In dat kader werden in de pluimveesector zo’n 130 bedrijven aangewezen die versneld maatregelen moesten treffen tegen hun fijnstofuitstoot. In de uitvoering van de maatregelen ging echter van alles mis. Bedrijven moesten via hun gemeenten worden geïnformeerd over de te treffen maatregelen. Gemeenten bleven in een aantal gevallen op dat punt in gebreke.
Bovendien waren er nog niet altijd goede technieken beschikbaar om de fijnstofuitstoot te beperken. Door alle onduidelijkheid konden bedrijven niet op tijd subsidieaanvragen indienen voor investeringen in fijnstofbeperkende maatregelen.

De NVP heeft steeds gepleit voor een hernieuwde subsidieregeling, om zo bedrijven de gelegenheid te geven om alsnog aan hun verplichtingen op het gebied van fijnstofuitstoot te voldoen. Die subsidieregeling is er dus nu.

De fijnstofperikelen houden echter niet op als de knelpuntbedrijven hun problemen hebben opgelost. Er wordt gewerkt aan een algemene maatregel van bestuur waarin grenswaarden worden vastgesteld voor de fijnstofuitstoot. De grote vraag wordt dan of er wordt gewerkt met emissiewaarden per gebied, of dat er wordt gekozen voor begrenzingen per bedrijf.
Bij een gebiedsgerichte aanpak gelden voor de bedrijven zwaardere maatregelen per bedrijf dan in fijnstofarme gebieden.

Een ander punt is dat de huidige oplossingen voor fijnstofuitstoot vaak end op pipe oplossingen zijn. Fijnstof wordt geproduceerd en pas bij het uitgaan van de stal weggevangen. Zo wordt er voor gezorgd dat de uitstoot uit de stal wordt beperkt, wat voor de omgeving van belang is, zeker in deze tijd waarin met argusogen naar fijnstof en de ziektekiemen die er mogelijk in zouden kunnen zitten, wordt gekeken. Op de langere termijn zijn er echter structurele oplossingen nodig, die er voor zorgen dat de fijnstofproductie wordt beperkt. Dat is ook van belang voor de bescherming van de mensen die in de stal werken.

Oplossingen waaraan wordt gedacht zijn onder meer ionisatie van stallucht en toepassing van oliefilms, waarmee het stof in een vroeg stadium wordt weggevangen.

Eén reactie

  • no-profile-image

    Johan van Diepen

    De AMVB fijnstof komt te laat.
    De meeste bedrijven in de intensieve veehouderij zijn reeds klaar met de aanpassingen of hebben de vergunning al in orde. Voor de echte knelgevallen is dit zeker geen oplossing. Hier moet men per locatie aan de slag echter wordt door de overheden naar elkaar gekeken wanneer de ondernemer bij hen aanklopt. Dit is de doodsteek voor deze bedrijven.
    De maatregelen worden hen opgelegd maar daarbij wordt niet gekeken of de oplossing realiseerbaar zijn.

Of registreer je om te kunnen reageren.