Pluimveehouderij

Achtergrond

Emissie-eis leg(groot)ouderdieren bijgesteld

Voor (groot)ouderdieren van legrassen geldt binnenkort niet meer de ammoniakemissie-eis van 125 gram per dierplaats waaraan legkippen moeten voldoen, maar 150 gram per dierplaats.

Dit heeft staatsecretaris Joop Atsma van Infrastructuur en Milieu per brief aan NOP-voorzitter Jan Wolleswinkel laten weten.
Wolleswinkel had, samen met NVP-voorzitter Gert-Jan Oplaat, dit voorjaar Atsma in een brief uiteen gezet dat bedrijven met (groot)ouderdieren van legrassen moeilijk kunnen voldoen aan de emissie-eis voor legkippen van 125 gram per dierplaats per jaar. Dit doordat deze relatief kleine bedrijven vanwege het fokmateriaal aan strenge hygiëne-eisen moeten voldoen waardoor bestaande emissiearme stalsystemen voor legkippen veelal niet geschikt zijn voor leg(groot)ouderdieren. Bovendien is het aanpassen van de bestaande traditionele stallen voor leg(groot)ouderdieren met de beschikbare emissiearme staltechnieken moeilijk uitvoerbaar en economisch veeal niet haalbaar.

Om die reden hebben de voorzitters van NOP en NVP de staatsecretaris gevraagd de huidige emissie-eis voor leg(groot)ouderdieren aan te passen zodat ze voldoen aan twee emissiearme stalsystemen met mestbeluchting onder de beun, waarvan de emissie is berekend op 150 gram per dierplaats per jaar. Dit betekent een reductie van 52 procent ten opzicht van de traditonele grondhuisvesting waarvan de emissie 315 gram per jaar is.

Atsma heeft, omdat het een relatief klein aantal gespecialiseerde bedrijven betreft, besloten het verzoek van NOP en NVP in te willigen. Bij de eerstkomende wijziging van het Besluit huisvesting zal voor leg(groot)ouderdieren de afwijkende emissie-eis worden opgenomen. Het streven is die wijziging per 1 januari 2013 van kracht te laten worden. Vooruitlopend daarop zal Atsma bij de eerstvolgende wijziging van de Regeling ammoniak en veehouderij de twee systemen aan de lijst met stalsystemen toevoegen.

Foto

Of registreer je om te kunnen reageren.