Pluimveehouderij

Achtergrond

Recordproductie kip, eieren net niet

In 2010 is met 800.000 ton geslacht-gewicht een absoluut record bereikt in de geschiedenis van de Nederlandse pluimveevleessector. De 10 miljard eieren waren er 200 miljoen minder dan in 1984.

Dit tonen de voorlopige jaarcijfers over 2010 van het PPE.
De extra productie van pluimveevlees is vooral toe te schrijven aan de productie van vleeskuikens, want deze productie kwam in 2010 uit op 751.000 ton geslacht gewicht, een niveau dat eveneens niet eerder in de geschiedenis van de sector bereikt werd. Omgerekend naar levend gewicht kwam de productie van vleeskuikens zelfs boven de 1 miljoen ton uit. De record productie van pluimveevlees werd vooral aangewend voor de export, want die groeide in 2010 met ruim 2% tot 961.000 ton.

De pluimveevleesconsumptie daalde in 2010 met 3 ons tot 22,8 kg per hoofd van de bevolking. Dit komt vooral door de daling van het verbruik in de vleeskuikensector, want daar daalde het verbruik van 19 kg in 2009, tot 18,8 kg in 2010. Deze daling moet wel in perspectief gezien worden, want in 2009 behaalde de vleeskuikensector met de genoemde 19 kg een absoluut record. Wanneer de consumptie van 18,8 kg per persoon in 2010 vergeleken wordt met het resultaat van 2008 dan is de consumptie toch altijd nog met ruim 400 gram gegroeid. De daling van het verbruik in 2010 werd veroorzaakt doordat de retail het afgelopen jaar minder acties met kip gehouden heeft dan in 2009.

De financiële resultaten van de vleeskuikenbedrijven zijn in 2010 verder verslechterd. Belangrijke oorzaken hiervoor zijn de sterk opgelopen voerprijzen, duurdere eendagskuikens en oplopende kosten voor mestafzet. De opbrengstprijzen zijn op jaarbasis weliswaar gestabiliseerd, maar konden de toegenomen kosten dus niet compenseren. Al met al teerden vleeskuikenhouders dus opnieuw in op hun vermogen.

Meer eieeren, maar net geen record

De productie van eieren is in 2010 iets boven de 10 miljard stuks uitgekomen en dat is nog net geen record, want dat dateert uit 1984, toen de productie op 10,2 miljard stuks uitkwam. De consumptie van eieren is in 2010 met 1 ei opgelopen en kwam uit op 185 stuks per hoofd van de bevolking. De export van eieren groeide met 3% tot 6,5 miljard stuks en de import nam 4% toe, tot 2,2 miljard eieren. Na een redelijk 2009, zijn de financiële resultaten van de leghennenhouderij in 2010 verslechterd. Enerzijds lagen de opbrengstprijzen op een lager niveau dan in 2009, maar de minder goede resultaten werden ook in deze sector vooral veroorzaakt, door de hoge voerprijzen en duurdere aankoopkosten van jonge hennen.

Foto

Of registreer je om te kunnen reageren.