Pluimveehouderij

Achtergrond

Kwetsbare luchtpijp

Beschadiging van de luchtpijp heeft grote gevolgen voor de gevoeligheid van de kip voor bacteriële ademhalingsziekten en heeft dus direct invloed op het antibioticagebruik.

Ammoniak in de stal bedreigt de gezondheid van pluimvee meer dan velen denken. Want het ademhalingsapparaat van pluimvee is gevoelig. Het ademhalingsapparaat van zoogdieren en vogels is een complex systeem dat zuurstof uit de lucht in de bloedstroom pompt en CO2 als restproduct verwijdert. Alle cellen in het lichaam worden zo van zuurstof voorzien. De zuurstof wordt in de cel gebruikt voor de verbranding van suikers of vetten waardoor er energie wordt gevormd die zoogdieren en vogels in staat stelt te groeien, te verteren en te bewegen.
Het restproduct van de verbranding is CO2. Dit wordt afgevoerd via de bloedbaan en de longen, waar CO2 wordt uitgewisseld tegen zuurstof en dan via de luchtpijp wordt uitgeademd

. Beschadiging van dit systeem heeft grote gevolgen voor de gevoeligheid van de kip voor bacteriële ademhalingsziekten en heeft dus direct invloed op het antibioticagebruik. Wanneer de afvoer van de ingeademde bacteriën gestoord is, leidt dit tot het uitgroeien van bacteriepopulaties in de long en in de vertakkingen van de luchtpijp met longontsteking en bronchitis tot gevolg.

Lees meer in Pluimveehouderij nr 1.

Foto

Of registreer je om te kunnen reageren.