Pluimveehouderij

Achtergrond 480 x bekeken 19 reacties

Dioxine-schandaal Duitsland escaleert

Het dioxine-schandaal zorgt in Duitsland voor hevige beroering. In de loop van de week is het geëscaleerd met de sluiting van 1.500 varkens- pluimvee- en rundveebedrijven, Voor de kerstdagen kwam de affaire aan het rollen bij mengvoer- fabrikant Wulfa-Mast.De schade van de Duitse dioxine-affaire kan voor de getroffen boeren snel oplopen tot een bedrag in de orde van grootte van 20 miljoen euro. Het Deutsche Bauernverband meent dat een gemiddeld bedrijf al bij een week sluiting 10.000 à 20.000 euro aan omzet derft. Nog groter wordt de schade als ook nog producten en/of dieren moeten worden geruimd.

Bondslandbouwminister Ilse Aigner eist snel opheldering over de vraag wie aansprakelijk moet worden gesteld en stelt vast dat dit een zaak is waar justitie zich bezig moet houden. Dat doet justitie inderdaad en dat juicht de bewindsvrouw toe. ”De pogingen van de veroorzakers om de zaak te verklaren zijn naar mijn mening weinig geloofwaardig. De vraag rijst of het risico niet te groot is als bedrijven die componenten voor voedermiddelen leveren tegelijkertijd ook technische producten verkopen die onder geen beding in de voedselketen terecht mogen komen”, aldus Aigner.

Landbouwstaatssecretaris Julia Klöckner spreekt expliciet de visie uit dat er ’criminele krachten’ actief zijn geweest. Zij doelt daarbij op het feit dat het schandaal is ontstaan doordat er dioxine-belaste vetzuren uit de biodieselproductie zijn verkocht aan de fabrikant van vetcomponenten voor de mengvoerindustrie, Harles & Jentzsch in Uetersen in Sleeswijk-Holstein. Op die manier is het belaste materiaal volgens nieuwe informatie van de landbouwministeriële dienst Bundesamt für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit (BVL) in de roulatie gekomen bij 25 mengvoerleveranciers in Nedersaksen en Noordrijn-Westfalen en zo ook via de afnemers in de intensieve veehouderij en van daaruit in eieren in vlees. Deze producten worden door de voedselveiligheidsbewakingsdiensten in de deelstaten zoveel mogelijk getraceerd en uit de handel teruggehaald. Bij de belaste mengvoerleveranties gaat het niet om 527 ton zoals eerder bekend werd gemaakt, maar om 2.700 ton, waarvan het leeuwendeel – 2.500 ton – aan mengvoerfabrikanten in Nedersaksen.

Ook de politici in de Bondsdag zijn geschrokken. Ondermeer de landbouwcommissie van het parlement wil een speciale zitting beleggen. De landbouwministers van de deelstaten mikken nog deze maand op een bijeenkomst, waarschijnlijk in het kader van de Grüne Woche in Berlijn, om zich te beraden over de consequenties die uit het schandaal moeten worden getrokken. De voorzitter van de raad landbouwministers, bewindsman Jürgen Reinholz van de deelstaat Thüringen, stelt vast dat er vooral strengere straffen nodig zijn in geval overtredingen van de voedings- en voedermiddelenwetgeving.

Het onderzoek tegen Harles & Jentzsch is in handen van het openbaar ministerie in het Noord-Duitse Itzehoe. De leiding van het bedrijf staat daarmee onder verdenking de veevoerwetgeving te hebben overtreden en zo de gezondheid van dier en mens in gevaar te hebben gebracht. Het parket in Itzehoe werkt voor deze zaak samen met het openbaar ministerie in Oldenburg. Dit stelt onderzoek in naar het transport- en expeditiebedrijf Lübbe in Bösel in de Kreis Cloppenburg. Dit transportbedrijf is van Harles & Jentzsch en beheert ook de opslag van vetten van uiteenlopende aard, waaronder behalve plantaardige en dierlijke vetten ook zg. technische vetten, die niet in voeding en veevoer mogen worden ingezet.

Zakelijk leider Siegfried Sievert Harles & Jentzsch heeft erkend dat er bij de productie fouten zijn gemaakt. ”We zijn er lichtvaardig van uitgegaan dat de gemengde vetzuren, die bij de productie van biodiesel uit palm-, soja-, en koolzaadolie vrijkomen, voor de voedermiddelenbereiding geschikt zijn”, aldus Sievert, die eraan toevoegt dat als de vetten dioxine bevatten deze ook in biodiesel moeten zitten. De Duitse autoriteiten, de politici en de burgerij vragen zich nu af of dit soort fouten in het verleden niet veel vaker zijn gemaakt.

Mengvoerfabrikantenbond Deutscher Verband Tiernahrung (DVT) is met de poltici eens dat snel duidelijkheid moet worden verschaft hoe de dioxine in de vetten is beland. ”Bij de verwerking van plantaardige oliën en vetten tot biodiesel komen vetzuren vrij, die normaal gesproken ongevaarlijk zijn”, aldus het DVTDe Nederlandse veehouderij lijkt tot nu toe niet direct getroffen te worden door de dioxinekwestie. Al bij de eerste signalen van de kwestie, net voor kerst, meldden TrusQ en Safe Feed geen zaken te hebben gedaan met het bedrijf Harles & Jentzsch, waar de fout gemaakt is. Voor zover bekend zijn er ook geen Nederlandse bedrijven die individueel voer hebben afgenomen van een van de 25 betrokken mengvoerbedrijven.
Wel is het Nederlandse handelsbedrijf Olivet betrokken, omdat zij de partij technisch vet van biodieselfabrikant Petrotec aan Harles & Jentzsch heeft verkocht. De VWA heeft dit onderzocht en concludeert dat het bedrijf uit Poortugaal correct heeft gehandeld.
De Nederlandse pluimvee- en varkenshouders zullen wel effect merken van de onrust die de dioxinekwestie veroorzaakt, omdat Duitsland een van de belangrijkste afzetgebieden is voor Nederlandse eieren en vlees.
Begin december zijn er 136.000 eieren met een mogelijke dioxinevervuiling uit Duitsland naar Barneveld zijn verkocht. De eieren zijn niet in de winkel terecht gekomen. De eieren waren van B-kwaliteit, waardoor ze bestemd waren voor de productie van voedingsmiddelen. Duitse autoriteiten melden dat er geen vervuild vlees naar Nederland is geëxporteerd.

Foto

Laatste reacties

 • no-profile-image

  weer

  Dit kan er ook nog wel bij. bij de al zo slechte eierprijzen daar gaat de cosumptie zeker weer niet meer van worden. Als de schuldige maar hard aangepakt worden. waar zijn ze mee bezig, ze weten niet wat een leed ze aanrichten belgie ligt nog vers in het geheugen

 • no-profile-image

  @ Henk Mol. Mijn stelling over de voedselveiligheid is vandaag ook weer bevestigd door produktschap Vee Vlees en Eieren. Deze behoeven zich aldus zijzelf NIET te houden aan de Europese wetgeving indeze. De Nederlandse overheid heeft overigens ook een verwijt gekregen van de Europese Commissie inzake de staatssteunen die producenten van voedingsmiddelen en diervoeders compenseerd voor hun eigen nalatigheid en verantwoordelijkheid. Voor nadere info bellen met produktschap 079-3687959 9 ( de heer Visser ) Hopenlijk zijn ze open en transparant. Ik heb er lang over gedaan voordat ik zover was.

 • no-profile-image

  Moet justitie dit oplossen, dan kan het weer jaren gaan duren. Onze dieren hebben de dioxinen dan wel niet naar binnen gekregen,maar onze Hollandse consumenten helaas wel. Ik weet niet wat het ergste is of is het weer een opgeblazen verhaal.

 • no-profile-image

  Aburg

  hier kon je op wachten. zolang dieren als vuilbak gebruikt worden zal dit wederkeren. afval vergisten en goede producten voederen. andersom is misdadig. een sector die zich met dergelyke practyken inlaat zal verdwynen.

 • no-profile-image

  @aburg. Inderdaad dieren zijn geen vuilnisbakken. Dat is overigens ook de mening van de Europese Commissie, die niet accepteerd dat een chemische verontreiniging in de menselijke voedselketen of diervoeders kan worden gekwalificeerd als een buitengewone gebeurtenis. Overheidssteunmatregelen als er iets gebeurd zijn derhalve strijdig met Europese Wetgeving. Het bedrijfsleven dient zelf indeze voor de gevolgen op te draaien. Onbegrijpelijk is dehalve ook dat Nederland indeze een afwijkende stelling heeft. Miljoenen euro,s betalen produktschappen indeze als er iets gebeurd.

 • no-profile-image

  Tsja er zijn ''fouten'' gemaakt, ach ja fouten!!!... Maar het zal mij niet verwonderen als ''de FOUT'', ergens anders gemaakt is!!!...

 • no-profile-image

  Het is natuurlijk verleidelijk om aan een complot van de olieindustrie te denken. Want die lui hebben er alle belang bij dat biodiesel stevig in opspraak komt.

 • no-profile-image

  dit komt nu aant licht. hoeveel blyft int donker? bly dak geen idee heb. zou geen oog meer dichtdoen. als er geen bestemming voor afval gevonden kan worden is de goedkoopste weg int veevoer want dat verwerkt toch alles. er zullen nog vele muisjes komen en alle zullen een staart hebben. diersector reinigt uzelven of het bordje einde weg zal dra daar zyn!

 • no-profile-image

  @aburg . Vooralsnog legt de diersector de factuur van chemische verontreiniging van de menselijke voedselketen en diervoeders weg bij de overheid ( en produktschap ) Uiteraard mag dat ,maar dat de overheid tot betaling overgaat moet je maar eens goed over nadenken. Letterlijk wordt er gesteld dat er door de verdunning van de verontreiniging geen gevaar is voor de menselijke comsumptie. Ik heb daar zo mijn twijfels over , omdat bepaalde stoffen niet afbreken in het lichaam, en ook het lichaam niet verlaten. Bij het volgens de wettelijke weg afvoeren van verontreiniging is het een kostenpost en nu brengt het als veevoeder nog wel geld op ( in een verdunde vorm )

 • no-profile-image

  Je hebt wel gelijk dierenboer. Dioxine is, nét als Cadmium, een gif dat niet direct dodelijk is, maar dat zich opstapelt in het vetweefsel. Vooral jongeren, kraamvrouwen en ontwikkelende embryo's zijn er erg gevoelig voor en het kan tot ernstige geboorteafwijkingen of miskramen leiden. Bovendien kan het vorming van kankercellen bevorderen. Daarbij kan en mag het niet zo zijn, dat de consument gaat fungeren als permanente opbergplaats voor onafbreekbare afvalproducten van de chemische- en framaceutische industrie. Het is de taak van de overheid om hieraan per direct paal en perk te stellen.

 • no-profile-image

  Dierenboer, het gevaar voor de industriële veehouderij bestaat niet uit een nota die met geld voldaan kan worden, (dat mocht men willen) maar een die in de hardste valuta die er bestaat voldaan zal worden, namelijk mensjes. Maar ja, daar zijn er zoveel van en er worden er, net als geld, voortdurend nieuwe aangemaakt, dat ze in economische zin net zoveel/weinig waard zijn. Ik denk daar andrs over, een mens is niet te betalen!!! En die veevoercriminelen denken daar anders over. Veehouders, ontdoe je van dergelijke practijken, ook van lieden die voor een grijpstuiver goedkoper voer met dergelijke "lieden" in zee gaan.
  Als men het op een fatsoenlijke manier niet redt, is men al verloren, dus veehouders, herpak uzelf of ga massaal ten onder. Wel jammer dan van het stukje vlees. Maar ach, nu is het ook raadzaam om er af te blijven, want niet vertrouwd is weer maar eens gebleken. BEN NIET VEGETARISCH, maar wil ook niet op een andere manier vegeteren.

 • no-profile-image

  Beste Aburg, ik ga er van uit dat de getroffen veehouders part noch deel hebben aan dit gifschandaal en er botweg de dupe van geworden zijn. Dioxine kan men niet zien of ruiken en het vee gaat er ook niet direct van dood. Ik denk dat niemand die veevoer koopt daarmee naar een lab loopt om de chemische samenstelling te laten checken. Tenslotte koopt men het voer via de reglementaire handel in. Het is een beangstigend idee dat er lieden zijn die zich via diervoeders ontdoen van dergelijk levensbedreigend chemisch afval. De schuldigen moeten dan ook keihard gestraft en alle slachtoffers dienen volledig schadeloos gesteld te worden.

 • no-profile-image

  @ herkauwer en aburg. Uiteraard de mensjes ( consumenten ) zijn de grootste slachtoffers indeze. In een vertrouwelijk rapport wijzen AID medewerkers er ook op dat de gevoeligste bevolkingsgroep is de kinderen tot en met de pubertijd toe. Kanker, groeistoornissen, vruchtbaarheid , schildklier, hypofyse,ogen, huid, lever, hart, bloedvat enz. Overigens wordt er in dat rapport ook al melding gemaakt van georganiseerde bovenregionaal, grensoverschreidende criminele karakters in de diervoederketen. Het wegmengen van afvalstoffen in veevoeder is bijzonder lucratief. en uiteraard als er iets gebeurd is eenieder, de onschuld zelfe. De AID wijzen de varkenssector aan als een van de grootste afvalverwerkers

 • no-profile-image

  Dat ligt ook geheel in de lijn der verwachtingen Dierenboer, want in varkensvoer is de troep het makkelijkst te verdonkeremanen. Het is een echte zwijnerij wat er zich allemaal afspeelt over de ruggen van de boeren, de consumenten en de dieren. Maar zoals ik al zei: ook in de visserijsector wordt bewust vuil spel gespeeld met zwaar dioxineverontreinigde paling die massaal als schone IJsselmeerpaling verkocht en door de consument gegeten wordt. LNV en VWA hebben dat al jarenlang links laten liggen.

 • no-profile-image

  Samenvattend: De dioxineverontreiniging speelt al vanaf maart 2010 lees ik . Duitsland vond het noodzakelijk om 4700 bedrijven te vergrendelen. Maar gelukkig ......men vermeld dat er geen vervuilde voedingsmiddelen en voeders en vlees in Nederland is terechtgekomen in die 10 maanden.. erg geruststellend dus.

 • no-profile-image

  Men zegt ook al dat er bij Moerdijk geen gevaar voor de volkgezondheid is Dierenboer. Dat zeggen niet de gewone ambtenaren, maar hun bazen of de bazen daarvan. Ergo: de politici. En die krijgen het gedicteerd door de captains of industry. Bij Moerdijk is dat Shell. Driemaal raden wie er in Den Haag dicteert wat er over diervoeders versus volkgezondheid wel en niet naar buiten mag komen.

 • no-profile-image

  @herkauwer. Als men die laboratoria en onderzoekcentra niet gebruikt voor gericht onderzoek dan kan men die toch net zo goed sluiten.... In deze tijd kunnen we die bezuiniging eigenlijk wel gebruiken. Dat is dan het positieve ervan als er iets gebeurd, zal ik maar denken ( stel je voor dat ze iets vinden, hoe moet het dan.... )

 • no-profile-image

  In 2010 heb ik meerdere gesprekken gevoerd met de Heus-Voeders i.v.m.aanlevering van chemisch verontreinig voer . Een beetje verontreiniging kan geen kwaad steld men aan de keukentavel , en als je schade hebt , dan moet je daarvoor bij de overheid zijn , die hebben het tenslotte onderzocht met een uitslag boven de normering. Een gesprek indeze materi met de overheid ( productschap ) wil men niet??? Geachte heer Mol, uiteraard ga ik dit dosier bekend maken , wat mij ook zeer indringend wordt geadviseerd. Je zult beleven dat niet de volksgezondheid indeze leidinggevend is , en hopenlijk is voerfabriek De-Heus indeze en de overheid ( produktschap ) net zo transparant als ik zodadelijk

 • no-profile-image

  Slachtoffer, ik geef je weinig kans van slagen als je het tegen De Heus opneemt. Bijna heel Ravenstein wil bijvoorbeeld die fabriek uit hun historische stad weg hebben, maar alle acties zijn en blijven tevergeefs. Misschien kan het helpen als er vervuild voer versus volksgezondheid in de strijd wordt geworpen? Dan moet je contact opnemen met de actievoerders in Ravenstein en Niftrik. Effe googelen dus.

Laad alle reacties (15)

Of registreer je om te kunnen reageren.