Pluimveehouderij

Achtergrond 363 x bekeken

Heffingen omhoog voor Diergezondheidfonds

Pluimveehouders betalen volgend jaar mogelijk iets hogere heffingen aan het Productschap Pluimvee en Eieren (PPE).

Dat blijkt uit het concept-jaarplan van de organisatie. De extra inkomsten zijn volgens het PPE bedoeld om in de spreekwoordelijke vredestijd het Diergezondheidsfonds te spekken, en om nieuwe taken uit te voeren.

Vorig jaar gaf het PPE 600.000 euro uit aan het Dierengezondheidsfonds. In het concept-jaarplan voor 2011 is dit bedrag verhoogd tot 1,26 miljoen euro. Voor maatregelen vanwege Salmonella enteritidis en Salmonella typhimurium is 400.000 euro meer gereserveerd dan vorig jaar: 2 miljoen euro. De reserves lopen na 2011 echter op zodat een verlaging van de heffingen hiervoor in 2012 en 2013 mogelijk zijn.

Het PPE wil net als vorig jaar ruim 2,1 miljoen euro uitgeven aan de afzetbevordering voor kip. Een deel van het geld zal in 2011 ook worden besteed aan promotie van Nederlands product op de Duitse en Britse markt.

Het budget voor activiteiten die de afzet van eieren bevorderen blijft gelijk op 569.000 euro. Voor marktonderzoek stijgt het budget van 155.000 naar 198.000 euro. Ook heeft het PPE 700.000 euro gereserveerd voor afzetbevordering van edelpelsdieren. Het PPE verwacht dat in 2010 de heffingopbrengsten uitkomen op 12,6 miljoen euro, bijna een half miljoen minder dan begroot. Dat zit vooral in de opgelopen reserves voor uitbraken van de pluimveeziekte MG, die nieuwe heffingen onnodig maken, aldus het PPE. Ook profiteert het PPE van het terugdraaien van plannen voor projecten, waaronder een plan voor salmonella-monitoring.

Eierpakstations

De heffingen gaan ook voor eierpakstations omhoog. ”Het PPE hanteert volgend jaar een database naar Duits model, waarbij eierpakstations die IKB-gecertificeerd zijn alle ontvangen en afgeleverde eieren registereren. Zo is duidelijk dat bedrijven echt hetzelfde leveren als geregistreerd staat.” De begroting wordt na drie inspraakrondes voor ondernemers in oktober aan het bestuur voorgelegd.

Of registreer je om te kunnen reageren.