Pluimveehouderij

Achtergrond

Uitgebogen kooideurtjes verboden

Het Tuchtgerecht van het CPE heeft geoordeeld dat uitgebogen kooideurtjes niet zijn toegestaan en heeft pluimveehouders voorwaardelijke boetes opgelegd wegens het overschrijden van de Handelsnormen.

De boetes variëren van 500 tot 9.500 euro. De boetes worden pas geïnd als de pluimveehouders binnen een jaar opnieuw ’te veel’ kippen in de kooien hebben. Het Tuchtgerecht behandelde op 2 juni 19 zaken inhoudelijk.

Voor de praktijk betekent de uitspraak dat de betrokken pluimveehouders, indien ze nog kooihuisvesting hebben, één kip uit de kooi moeten halen (4 in plaats van 5, of 5 in plaats van 6 kippen per kooi).

Tegen de uitspraak van het Tuchtgerecht is beroep mogelijk bij het College van Beroep voor het Bedrijfsleven. Zoals het ernaar uitziet zullen er zeker pluimveehouders in beroep gaan, maar hoeveel dat er zijn is niet bekend.

Het Tuchtgerecht had deze zaken aangehouden tot na de behandeling van de rechtzaak tegen Toon van Rens in Hegelsom (L). De Rechtbank Roermond achtte Van Rens in januari schuldig, maar legde hem geen straf op. In deze zaak gaat NOP-secretaris Alex Spieker namens de NOP in beroep. Van Rens, die in april zijn kooistal heeft omgebouwd naar volière, heeft geen belang meer bij het hoger beroep, maar zal er wel zijn medewerrking aan verlenen. De NOP heeft het hoger beroep ingesteld vanwege het collectieve belang. De zaak van Van Rens was een proefproces.

Foto

Of registreer je om te kunnen reageren.