Pluimveehouderij

Achtergrond 1 reactie

Dierrechten en plichten

Een veel gehoorde opmerking: in verkiezingstijd beloven politici van alles, maar erna. . . ?

In de campagne voor de gemeenteraadsverkiezingen heb ik als CDA-raadslid dat nu eens omgedraaid en een terugblik gegeven op hetgeen bereikt was voor de agrarische sector in de gemeente Barneveld. De conclusie was dat met een coalitie van SGP, CDA, CU en VVD veel tot stand is gekomen.

Als CDA-kandidaat voor de Tweede Kamer kan ik zo’n terugblik nu niet maken. Maar een vooruitblik wel. En de komende jaren worden voor de veehouderij spannend. De onderwerpen zijn voorspelbaar: volksgezondheid in relatie tot dierhouderij, verdere discussie over omvang van bedrijven, mestwetgeving, dierrechten. Ja, diérrechten en niet alleen varkens- en pluimveerechten.

Ook de melkveehouderij en andere diersoorten gaan in mijn ogen een vorm van dierrechten krijgen. Het valt niet uit te leggen dat de melkveehouderij onbeperkt mag groeien (na het loslaten van het melkquotum) en dat andere sectoren moeten krimpen. Ook zou de melkveehouderij zich moeten afvragen of ze wel een ongecontroleerde groei van haar veestapel wil? Het onder minister Van Aartsen (VVD) ingezette krimpbeleid is immers nog niet ten einde. Als alle sectoren een vorm van dierrechten hebben is het ook mogelijk om boeren te belonen als ze al hun mest weten te verwerken en af te zetten buiten de landbouw.

Bij ontwikkeling van het bedrijf wordt gekozen voor mestverwerking of aankoop van dierrechten. Deze boeren moeten in mijn ogen kunnen worden vrijgesteld van dierrechten en deze rechten bijvoorbeeld kunnen verleasen. Dat geeft innovatie weer een kans. En brengt een haalbare en betaalbare oplossing als alternatief voor de mestafzet binnen handbereik.

En de plicht van de politiek? Landelijk ruimte scheppen voor deze innovatie. De overheid beperkt dit nu in sterke mate door uitkomsten van tevoren te willen vastleggen. Innovatie kenmerkt zich echter juist door het zich buiten gebaande paden begeven. Kortom: experimenteerruimte, zodat nieuwe technieken zich kunnen ontwikkelen en vervolmaken. Gunstige fiscale maatregelen kunnen extra stimulans geven om mest te gaan verwerken.

Jaco Geurts is varkenshouder, gemeenteraadslid voor het CDA in Barneveld, CDA-kandidaat voor de Tweede Kamer en secretaris van de NVV(Nederlandse Vakbond Varkenshouders)

Administrator

Eén reactie

  • no-profile-image

    Han

    Jaco Geurts. Waarom niet de melkveehouderij afstemmen op het aantal ha's dat de veehouder in gebruik heeft? Daarmme bedoel ik dat de boer in principeniet meer koeien heeft dan goed weide beheer toelaat. (Niet te veel mineralen per ha.) in mij ogen zou dit ook moeten gelden voor de intensieve veehouderij. Laat de varkens- of kippen boer maar vaste afspraken met één of meer akkerbouwers, zodat iedere m3 mest gedekt is door voldoende m2 land. Zo niet dan is er geen mest productie mogelijk. Ik ben van mening dat iedere schijn moet worden vermeden, dat de veehouders een loopje nemen met het mineralen beleid. De controle via contracten waar land en mest (dieren) gekoppeld zijn is veel eenvoudiger te controleren dan het huidige systeem via handel, trasnport bewegingen export, import en dan nog verwerking via Fabrieken. Het zal wel even slikken zijn minder dieren maar het politieke gekissebis zal er door afnemen of geheel verstommen.

Of registreer je om te kunnen reageren.