Pluimveehouderij

Achtergrond

Kuikenpaspoort verbetert transparantie

Alle vleeskuikenbroederijen gaan vanaf 1 januari 2011 werken met een kuikenpaspoort.

Met het paspoort worden herkomst- en uitvalgegevens van het te leveren koppel kuikens aan de vleeskuikenhouder vermeld. Hiervoor worden niet alleen herkomstgegevens van de vermeerderaar en kuikenbroederij gebruikt, maar ook de resultaten van reeds geleverde kuikens van dezelfde generatie. Deze gegevens worden teruggekoppeld aan de broederij door collega vleeskuikenhouders. Met deze terugmelding van koppelresultaten wordt de transparantie in de pluimveevleesketen flink verbeterd, waardoor de eerste opvang van kuikens kan worden geoptimaliseerd.
Ook fokbroederijen in de vleeskuikensector gaan werken met een kuikenpaspoort met herkomst en uitvalgegevens.

Het kuikenpaspoort maakt onderdeel uit van een omvangrijk pakket van maatregelen in het "Masterplan selectief en correct antibioticagebruik in de vleeskuikenhouderij". Enkele andere maatregelen in dit plan zijn de opzet van een centrale database en het opstellen van een bedrijfsgezondheidsplan door veehouder en dierenarts gezamenlijk, een aanpak van veelvoorschrijvende dierenartsen en veelgebruikende pluimveehouders en extra onderzoek gericht op vermindering van antibioticagebruik en –resistentie.

Met de vrijwillige invoering van het kuikenpaspoort neemt de vleeskuikenbroederijsector haar verantwoordelijkheid en wordt een belangrijke stap gezet in het verbeteren van het antibioticagebruik. In de eerste helft van 2011 worden de ervaringen geëvalueerd. Eerder hebben de (fok)broederijen in de vleeskuikensector vanwege de aanpak van de antibioticaresistentie besloten te stoppen met alle gebruik van antibiotica op de broederij.

Foto

Fabian Brockötter

Of registreer je om te kunnen reageren.