Pluimveehouderij

Achtergrond 1 reactie

In de knel door Vleeskuikenbesluit

Na lang inpraten van de stuurgroep waarin de sector is vertegenwoordigd gaat staatssecretaris Bleker nog beslissen over het verschuiven van de implementatiedatum naar –zo mogelijk- 1 februari.

Met stoom en kokend water werkt het ministerie van EL&I aan het bekrachtigen van het Vleeskuikenbesluit per 1 januari 2011. Het vooruit schuiven van enkele beslissingen brengt de praktijk echter in de knel. Zo zijn eendagskuikens al besteld voor ‘oude’ bezettingsdichtheden, terwijl 41,3 kilo voor in 2011 opgezette koppels het maximum wordt. Na lang inpraten van de stuurgroep, waarin de sector is vertegenwoordigd, gaat staatssecretaris Bleker anders dan eerder door het ministerie aan de redactie van Pluimveehouderij gemeld nog beslissen over het verschuiven van de implementatiedatum naar –zo mogelijk- 1 februari.

Staatssecretaris Bleker heeft de pluimveesector op 13 en 16 december geïnformeerd over enkele besluiten aangaande het bekrachtigen van het Vleeskuikenbesluit. De beoogde invoeringsdatum stond op 1 januari, wat betekent dat elk in 2011 opgezet koppel moet voldoen aan het besluit. Echter; de stuurgroep ( inclusief de ambtelijke gesprekspartners) achten het onmogelijk op 1 januari gereed te zijn met alle voorbereidende werkzaamheden. Zo moeten nog formulieren worden ontwikkeld en koppelingen met het KIP systeem worden gemaakt. Hopelijk kunnen er in de tweede helft van januari uitvoeringsdetails via LNV loket bekend worden gemaakt. De stuurgroep zal op 24 januari weer bij elkaar komen om de stand van zaken te bezien. Zelf gaat het bedrijfsleven, nu er nog zo veel onduidelijk is, niet communiceren over de invulling van het vleeskuikenbesluit.
Bleker besliste daarnaast over de door de sector als zeer onwenselijk bestempelde aftrek van 1,7 procent van de beschikbare vloeroppervlakte voor de voerpannen en een administratieve controle via de Dienst Regelingen in plaats van integratie van het monitoren van uitval, hakdermatitis en bezettingsdichtheid binnen IKB. De late beslissing en de vroege ingangsdatum brengen de sector in de knel, omdat de vleeskuikens voor het nieuwe jaar al zijn besteld op de oude bezettingsdichtheid en de eieren al in de broedmachines liggen. In plaats van gemiddeld 45 kilo per vierkante meter is de maximaal toegestane bezettingsdichtheid vanaf 1 januari nog slechts 41,3 kilogram. De sector heeft grote problemen met de aftrek van 1,7 procent.

Lees meer in Pluimveehouderij van 17 december.

Foto

Fabian Brockötter

Eén reactie

  • no-profile-image

    niek

    de overheid zal moeten zorgen voor een besluit dat draagkracht heeft. De tijd dat de ondernemers maar alle regelgeving over zich heen laten komen is naar mijn mening verleden tijd.

Of registreer je om te kunnen reageren.