Pluimveehouderij

Achtergrond 1 reactie

Jan Wijnen

Jan Wijnen uit Odiliapeel (N-B) zet aan het eind van 2010 een punt achter zijn bestuurlijke loopbaan.

Jan Wijnen (61) kwam in 1987 in het bestuur van NOP-kring Brabant/Zeeland / ZLTO Vakgroep Pluimveehouderij. In 1989 ging hij deel uitmaken van het dagelijks bestuur (db) van deze kring, in 1993 werd hij gekozen tot voorzitter ervan. In dat jaar werd hij ook voorzitter van het overleg Dierlijke Sectoren ZLTO en lid van het ZLTO-bestuur.

In 1990 werd Jan Wijnen plaatsvervangend lid het hoofdbestuur van de NOP namens de leghennenhouders van Kring Brabant, in 1994 hoofdbestuurslid, en twee jaar later db-lid. Sinds 2000 is hij eerste vice-voorzitter van de NOP. In 2001 werd hij voorzitter van de toen opgerichte landelijke NOP-kring Leghennenhouders.

Namens de NOP is Jan Wijnen sinds 2000 bestuurslid van het PPE, sinds 2006 lid van de PPE Sectorcommissie Eieren en is hij lid van de PPE Adviescommissies Pluimvee, PPE/IKB (tegenwoordig Stichting IKB Ei) en IKB-PSB, van de PPE Klankbordgroep Leghennen en is hij lid en vice-voorzitter van de PPE Stuurgroep Voedselveiligheid en Kwaliteit in de Eiersector (SVKE). Daarnaast is hij lid van de Commissie diergezondheid GD en zit hij in de Taskforce Ingrepen pluimvee en de Taskforce Bloedluisonderzoek en was hij vice-voorzitter van het inmiddels opgeheven Ovopol.

Wie hem in deze functies gaat opvolgen is nog niet bekend. Een ZLTO-vertrouwenscommissie is bezig met het werven en selecteren van kandidaten voor de opvolging van Jan Wijnen als voorzitter van de ZLTO-vakgroep pluimveehouderij. Aan de Algemene Vergadering van ZLTO eind november 2010 zal een kandidaat worden voorgedragen

Jan Wijnen blijft voorzitter van de door hem in 1998 opgerichte Coöperatie DEP (Duurzame Energie Pluimvee) en voorzitter van de Raad van Commissarissen van Orgafert bv, een handelsonderneming voor de afzet van stapelbare pluimveemest.

Foto

Administrator

Eén reactie

  • no-profile-image

    Mees

    Jan Wijnen,een gedreven man waar de sector veel dank aan verschuldigd is.

Of registreer je om te kunnen reageren.