Pluimveehouderij

Achtergrond 401 x bekeken

FNV buiten cao kipverwerking

De cao voor de pluimveevleesverwerkende industrie wordt dit jaar alleen ondertekend door de werkgeversorganisatie Nepluvi en vakbond CNV. De FNV ondertekent de cao niet.

Dat meldt voorzitter Jan Odink van de Nepluvi. Volgens Odink gaat de FNV de Algemeen Verbindend Verklaring van de afgesloten cao aanvechten. "Wij zien echter een uitspraak van de rechter op dat punt met vertrouwen tegemoet", aldus Odink. CNV-onderhandelaar Jacqueline Kraan sluit zich aan bij Odink. Als de FNV de cao niet ondertekent, is deze bond niet gehouden aan de zogenoemde vredesplicht vastgelegd in de cao. De FNV zou in theorie op elk gewenst moment in actie kunnen komen.

Ook heeft de FNV geweigerd het arbo-convenant, een project waaraan de bond steeds heeft meegewerkt, te ondertekenen. Wel blijft de FNV volgens de partijen deelnemen aan het georganiseerd overleg. FNV-onderhandelaar Jos Hendriks was vandaag niet bereikbaar voor commentaar.

De Nepluvi kwam eind juni tot een onderhandelingsresultaat waarmee het CNV, weliswaar morrend, akkoord ging. Het akkoord bevat een structurele loonsverhoging van in totaal 1,5 procent en een eenmalige uitering van 0,5 procent. De nieuwe cao geldt voor de periode 1 mei 2009 tot 30 april 2010.

Onderhandelingsresultaat

De FNV verwierp afgelopen zomer het onderhandelingsresultaat en ging actie voeren in een aantal pluimveevleesverwerkende bedrijven. Er werden acties gevoerd bij de Flandrex-slachterij in Asten, Pingo in Mierlo, Pingo in Goor, Vlees du Bois in Veldhoven en Cargill in Denekamp. De bond slaagde er echter niet in de bedrijven met deze acties in de problemen te brengen. Pogingen om de acties uit te breiden mislukten.

De acties werden vanaf 9 juli formeel opgeschort. De Nepluvi deed het voorstel de looptijd van de cao te verlengen met een jaar en bood een extra loonsverhoging van 1 procent bij aanvang van het tweede jaar.

De werkgeversorganisatie weigerde pertinent het onderhandelingsresultaat dat er lag met het CNV open te breken, met het argument dat dat onfatsoenlijk zou zijn richting het CNV.

De FNV eist onder meer een structurele loonsverhoging van 3,5 procent met de kanttekening dat die eis gematigd zou kunnen worden als
er goede afspraken over de werkgelegenheid.

Of registreer je om te kunnen reageren.