Pluimveehouderij

Achtergrond

Week 35: positieve kuikenmarkt

De markt van kuikenvlees blijft over het algemeen positief van toon. De vraag naar de diverse verse kuikendelen blijft goed op peil en dat, in combinatie met het kuikenaanbod dat zeker niet al te breed is, draagt ertoe bij dat het marktbeeld redelijk gezond blijft ogen.

Door een warmere periode is de groei van de vleeskuikens achtergebleven. Hier komt bij dat de kuikengewichten iets lager uitvallen dan gebruikelijk. Dit, in combinatie met een redelijke uitval onder de vleeskuikens, heeft geleid tot een stijging van de vrije kuikenprijzen met €0,02/kg tot gemiddeld €0,93/kg voor lichte en zware kuikens. De basiscontractprijs voor volgende week stabiliseerde op €0,745/kg.

Een positief effect op de kuikenvleesmarkt is de marktverkoop van de retailers. Deze houden de verkoop van de losse kuikendelen redelijk op peil. Positieve opvallers zijn de kuikenfilet en de borstkappen. De kuikenpootjes en de kuikenbouten daarentegen lopen nog wat minder.

De kuikenvleesexport verloopt nog wat stroever. Waar de kuikenhandelaren spreken van een afwachtende houding van met name Engeland, hebben de slachters met name nog last van de Turkse feestdagen.

Administrator

Of registreer je om te kunnen reageren.