Pluimveehouderij

Achtergrond 1 reactie

Wakker Dier strijdt tegen megakippenfarm

Stichting Wakker Dier blijft strijden tegen megapluimveehouderij Van Deurzen in het Gelderse Groesbeek.

De dierenwelzijnsorganisatie wil dat de Algemene Inspectiedienst (AID) zich uitspreekt over een herstart van het bedrijf en schreef minister Gerda Verburg van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) daarover dinsdag een brief. De pluimveehouderij telde vorig jaar 300.000 kippen en was daarmee het grootste pluimveebedrijf van Nederland. De Raad Van State vernietigde vorig jaar de milieuvergunning omdat het bedrijf te veel overlast veroorzaakte. De kippenfarm wil opnieuw beginnen, maar nu met 232.000 kippen. De gemeente Groesbeek bevestigt dat daarvoor een vergunning is aangevraagd.

Wakker Dier spreekt van een legbatterij en dat is volgens haar tegen het Legkippenbesluit uit 2003. Dat besluit schrijft voor dat alleen in stallen van voor 2003 legbatterijen mogen worden gehuisvest. Het Groesbeekse bedrijf bouwde stallen in 2002, maar overtrad daarbij milieu- en bouwwetgeving, aldus Wakker Dier. De stichting vroeg de AID op te treden tegen de voorgenomen herstart met 232.000 kippen. De dienst stelt echter dat zij pas kan gaan controleren als het bedrijf daadwerkelijk van start is gegaan. Daarop stapte Wakker Dier naar de minister.

De gemeente Groesbeek laat weten dat op de vergunningsaanvraag vijf bezwaren zijn binnengekomen. Een eventuele verlening van de vergunning kan nog twee maanden op zich laten wachten, aldus een woordvoerder.

Administrator

Eén reactie

  • no-profile-image

    marco

    Wie heeft hier de zwakste knieen toch zeker de plaatselijke overheid niet ? Duidelijk beleid nooit van gehoord ?

Of registreer je om te kunnen reageren.