Pluimveehouderij

Achtergrond

Kamerlid Ernst Cramer (CU) bezoekt legpluimvee Limburg

Ernst Cramer, landbouwwoordvoerder voor de ChristenUnie (CU) in de Tweede Kamer, bezocht maandag 18 mei 2009 de legpluimveehouderij in Limburg.

Tweede Kamerlid Ernst Cramer bezocht de Limburgse legpluimveehouderij op uitnodiging van de NOP, die het bezoek aan Limburg organiseerde.

’s Morgens bij Jos Mans: vooral over fijnstof

’s Morgens ging Cramer met CU-fractiemedewerkster Rita Klapwijk op bezoek bij Jos Mans, scharrelkippenhouder in Tungelroy bij Weert. Naast een stalbezoek werd bij Jos Mans, voorzitter van de LLTB-vakgroep pluimveehouderij en bestuurslid van de NOP-kring Leghennenhouders, gesproken over (politieke) thema’s die (leg)pluimveehouders bezighouden, zoals onduidelijkheden rondom ammoniakwetgeving en de knelpunten waar veel legpluimveehouders die de komende 2,5 jaar moeten overschakelen van kooi- op welzijnsvriendelijk huisvesting tegenaan lopen.

Maar het gesprek bij scharrelkippenhouder Jos Mans ging vooral over fijnstof, meldt NOP-secretaris Alex Spieker. Op het bedrijf van Jos Mans zijn metingen verricht die zonder terugkoppeling met hem in een ASG-rapport zijn terecht gekomen. De nieuwe cijfers in dit rapport zijn voor volière- en scharrelbedrijven ongunstiger dan de oorspronkelijke fijnstofcijfers die op aannames waren gebaseerd. Alex Spieker: „Ook hier is het knelpunt dat door de veranderende gegevens veel wordt gevraagd van pluimveehouders die voor 2012 moeten investeren in verband met dierenwelzijn of voor 2013 in verband met de AmvB huisvesting in ammoniakreducerende technieken.”

Ook is gesproken met Cramer over de langlopende procedures om überhaupt een milieuvergunning te verkrijgen en dat de vergunningaanvragen vaak bij de Raad van State terecht komen. „En uiteraard is met Cramer gesproken over het ontstane knelpunt van de kortere afschrijvingstermijn voor verrijkte en te verrijken kooien van 2017 in plaats van 2021 als gevolg van een motie die de CU heeft ondersteund.”

’s Middags bij Hendrix Genetics: combikip

’s Middags werd het bezoek aan de pluimveesector voortgezet bij Hendrix Genetics in Boxmeer. Daar waren de kansen en mogelijkheden van een combikip een van de gespreksonderwerpen met Frans van Sambeek en Gerard Albers van Hendrix Genetics, LLTB-voorzitter en legpluimveehouder Noud Janssen en Thomas Plakké van Novi-Ei. Enkele jaren geleden heeft Novi-Ei samen met Hendrix Genetics gekeken naar een geschikt ras voor combikip, destijds in relatie tot een streekproduct. Dit toonde aan dat de productiekosten erg hoog zullen zijn en dat daardoor de marktpotentie moeilijk in te schatten is. Grootschaligheid is daarom niet waarschijnlijk, maar als nicheproduct liggen hier mogelijk kansen. Alex Spieker: „Kamerlid Ernst Cramer is erg geïnteresseerd in de combikip vanwege de discussie over alternatieven voor het doden van eendagshaantjes. Op aandringen van onder anderen Cramer heeft LNV momenteel een opdracht bij ASG uitstaan om de haalbaarheid van een combikip te onderzoeken.”

- meer foto’s van het werkbezoek staan op de website van Ernst Cramer

Foto

Of registreer je om te kunnen reageren.