Pluimveehouderij

Achtergrond

’Vers boerenei’ biedt grote kansen

Een vers boerenei biedt grote kansen bij ’innovatieve consumenten’. Dit is een van de conclusies uit het GfK-consumentenonderzoek Ei.

Innovatieve consumenten kopen veel eieren, zijn minder prijsbewust, zoeken nieuwe bereidingsmogelijkheden en zijn positief over de gezondheidsaspecten van eieren. Dit in tegenstelling tot de ’settled consumers’, bij wie de aankoopfrequentie lager is en die een minder postief beeld hebben over eieren. Dit blijkt uit het GfK-consumentenonderzoek Ei, dat is uitgevoerd in opdracht van Eggnovation Center Holland.

In de communicatie kan met de eerste groep het best de nadruk worden gelegd op vers en diervriendelijk en ideeën worden aangedragen om ei nog meer te gebruiken, terwijl bij de andere groep (’settled consumers’) is het zinvol te benadrukken dat meer dan twee eieren per week mag en te wijzen op de gezondheidsaspecten van eieren.

Uit het GfK-consumentenonderzoek Ei komt naar voren dat huishoudens niet heel bewust eieren kopen, dat ze bij eieren relatief veel associaties hebben, dat duurzaamheid bij de ondervraagden zoveel betekent als ’goed voor de dieren’ (en dat ze scharreleieren net zo diervriendelijk vinden als biologisch) en dat diervriendelijke productie voor huishoudens belangrijker is dan de prijs. Bij meer dan de helft van de huishoudens (56%) leeft in meer of mindere mate nog het vooroordeel dat meer dan twee eieren per week ongezond is.

samenvatting GfK-consumentenonderzoek Ei (op de site van Eggnovation Center Holland)
inleiding innovatiefutorist René Boeder (gehouden tijdens de Innovatiedag ’Kip van Columbus’ van Dutch Poultry Centre en Eggnovation Center Holland)

Foto

Of registreer je om te kunnen reageren.