Pluimveehouderij

Achtergrond

Kalkoenenkring akkoord met snavelonderzoek

Het bestuur van de NOP-kring Kalkoenenhouders heeft donderdag 16 april 2009 ingestemd met een deskstudie naar snavelbehandeling bij kalkoenen.

Het gaat om een formele instemming met een onderzoek dat al in gang is gezet. ASG-onderzoeker Teun Veldkamp voert het onderzoek uit. De kosten van het onderzoek – begroot op €7.500 – wordt gefinancierd door het PPE.

Het doel van de studie is om kennis over snavelbehandeling bij kalkoenen en de (on)mogelijkheden om deze achterwege te laten te actualiseren. Veldkamp gaat daartoe mondiaal onderzoeken of er nieuwe ontwikkelingen zijn in het niet toepassen van snavelbehandeling bij kalkoenen of er een alternatieve (welzijnsvriendelijker) ingreep is of andere houderijmethoden zijn om kannibalisme te voorkomen. Ook zal hij nagaan welke verbeteringen in de huidige infrarood-snavelbehandelingsmethode de laatste jaren zijn doorgevoerd of nog doorgevoerd kunnen worden.

Het is de bedoeling dat ASG-onderzoeker Teun Veldkamp komend najaar zijn bevindingen over snavelbehandelen van kalkoeenen bekendmaakt.

De deskstudie naar snavelbehandelen bij kalkoenen heeft te maken met de enkele jaren geleden gemaakte afspraak om een Plan van Aanpak op te stellen om te komen tot een situatie waarbij het verrichten van ingrepen bij pluimvee niet meer nodig is.

Foto

Of registreer je om te kunnen reageren.