Pluimveehouderij

Achtergrond 2 reacties

Spelderholt dicht

Pluimveeproefboerderij ’Het Spelderholt’ in Lelystad gaat dicht. Hiertoe heeft de Raad van Bestuur van Wageningen UR besloten.

,,Gezien de omvang en verscheidenheid van de portfolio van het praktijkonderzoek is het niet langer meer verantwoord om proefboederij ’Het Spelderholt’ als zodanig in exploitatie te houden.’’, schrijft Wageningen UR Livestock Research in een persbericht. Met de pluimveesector zal naar een passende oplossing voor het doen van praktijkonderzoek worden gezocht.

De voorgenomen sluiting van ’Het Spelderholt’ maakt deel uit van een herpositionering van de proefboederijen. Volgens Wageningen UR is de positie van de proefboederijen de afgelopen jaren veranderd doordat het praktijkonderzoek steeds vaker wordt uitgevoerd binnen netwerken en er minder behoefte is aan de demonstratiefunctie. Voor Wageningen UR heeft een proefboerderij vooral waarde als deze volledig is ingericht voor het doen van hoogwaardig onderzoek en het verzorgen van daaraan gekoppeld onderwijs.

Van de negen proefboerderijen van Wageningen UR zal gewerkt worden naar twee sectoreale onderzoeksboerderijen (Sterksel voor de varkenshouderij en Nij Waiboerhoeve voor de melkveehouderij) en één projectgebonden boerderij (De Marke in Hengelo (Gld.). De overige proefboerderijen, waaronder ’Het Spelderholt’ worden in principe gesloten. Hiervoor zullen de komende maanden saneringsplannen worden uitgewerkt. Naar verwachting wordt in het voorjaar van 2010 een voorgenomen besluit over de toekomst van de proefboerderijen genomen. Naar verwachting zullen de proefboerderijen tussen 2010 en 2012 worden gesloten.

De bouw van Praktijkcentrum ’Het Spelderholt’ startte in 2002 en duurde tot in 2004. De eerste van de vier praktijkstallen is in februari 2004 in gebruik genomen. De bouw vergde een investering van €4,3 miljoen en is gefinanciers uit Europees en Provinciaal subsidiegeld en door het ministerie van LNV. ’Het Spelderholt’ in Lelystad kwam in de plaats van het gelijknamige pluimvee-praktijkonderzoeksinstituut in Beekbergen.

Foto

Laatste reacties

  • no-profile-image

    joep verstappen

    Dit is gewoon verkwanselen van overheidsgelden = belastinggelden en geld van de sektor!

  • no-profile-image

    Alex ook al uit Oirlo

    Joep heeft zoals gewoonlijk gelijk!

Of registreer je om te kunnen reageren.