Pluimveehouderij

Achtergrond 1 reactie

Salmonella gallinarum duikt op in Drenthe

Een bedrijf met leghennen met vrije uitloop in Hooghalen is besmet met de bacterie Salmonella gallinarum.

Dit meldt de Gezondheidsdienst voor Dieren. Naar aanleiding van deze uitbraak heeft het Productschap Pluimvee en Eieren een gebied van 3 kilometer rond dit besmette bedrijf vastgesteld waar alle pluimvee moet worden opgehokt.

Het ophokgebod geldt voor maximaal 12 weken. De verplichting om de dieren binnen te houden geldt om juridische redenen niet voor biologische bedrijven, maar het dringende advies aan deze bedrijven is wel om de dieren binnen te houden.

Het is voor het eerst dat Salmonella gallinarum opduikt buiten het al eerder besmette gebied in de Gelderse Vallei. In totaal zijn nu elf bedrijven besmet deze bacterie.

Eén reactie

  • no-profile-image

    Boer Hannes

    Had je die hennen in legbattereien gehad dan hadden ze nooit die salmonella ziekte gekregen. Zoiets krijg je als je met wakkerdier te doen hebt, die doen niets anders dan schade aanbrengen voor de boer die geven er ook niets om ook al gaan de boeren faliet, jammer dat het zo heeft gegaan.

Of registreer je om te kunnen reageren.