Pluimveehouderij

Achtergrond 263 x bekeken

Overgangstermijn verrijkte kooi loopt toch tot 2021

De overgangstermijn voor de verrijkte kooi gaat toch lopen tot 2021, en niet tot 2017.

Een meerderheid van de Kamer steunt een motie van het CDA om de termijn te verlengen.

De Christenunie, die eerst voor een termijn tot 2017 was, heeft zich laten overtuigen door een onderzoek van het LEI, dat de schade voor pluimveehouders die al hebben geïnvesteerd in de verrijkte kooi becijfert op 7,4 miljoen euro. Gemiddeld per bedrijf zou dat neerkomen op 250.000 euro.

Bij een overgangstermijn tot 2021 bedraagt de vermogensschade volgens het LEI nog slechts 1,5 miljoen euro. LNV-minister Gerda Verburg sprak zich eerder uit voor een termijn tot 2021.

In totaal diende de Kamer 44 moties in. Moties om duurzaamheidseisen te stellen aan import van buiten de EU, voor een plan van aanpak voor de teelt van eiwithoudende gewassen, en om meer duidelijkheid en kennis te verkrijgen rond Natura 2000 lijken een meerderheid te krijgen. Stemming vindt dinsdag plaats.

Administrator

Of registreer je om te kunnen reageren.