Pluimveehouderij

Achtergrond 240 x bekeken

PPE geslaagd als QS-coördinator kalkoenen

Het Productschap Pluimvee en eieren (PPE) is goedgekeurd als coördinator voor het Duitse kwaliteitssyteem Qualität un Sicherheit (QS) voor vleeskalkoenen.

De keuringsinstantie SGS Germany verleende de goedkeuring vorige maand na de jaarlijkse controle met een hoge score van 92 procent. Dat meldt het PPE.

Het PPE is QS-coördinator voor vleeskalkoenen in Nederland en België sinds begin 2007. Voor het behoud van het coördinatorschap was een controle door een certificerende instantie elk jaar verplicht. Voortaan is die controle eens per twee jaar nodig. De uitkomst van de controle is voortaan dus twee jaar geldig. Die tweejaarlijkse controle heeft plaats op gebieden als de database, crisismanagement en de verrichte activiteiten met betrekking tot het opleggen van sancties en het voorkomen van vogelpest.

Checklist

Elke kalkoenenhouder krijgt eens per drie jaar een QS-controle. Hij moet daarnaast zelf eens per jaar een controle op zijn bedrijf uitvoeren met een checklist. Die checklist moet hij bewaren tot de volgende controle. Het QS-certificaat voor kalkoenenhouders loopt eind 2009 en begin 2010 af. De voorbereidingen voor de nieuwe controles zijn in volle gang. Binnenkort ontvangen kalkoenenhouders een brief met aanvullende informatie. Omdat alle Nederlandse kalkoenen in Duitsland geslacht worden, is het behoud van een QS-certificaat van groot belang.

Tijdens de controle van SGS Germany is gebleken dat kalkoenenhouders nog niet op de hoogte zijn van de 'Event Leaflet' ofwel de incidentenfolder ten behoeve van het crisismanagement. Dit document moeten kalkoenenhouders op een makkelijk bereikbare plaats bewaren samen met andere QS-documenten. In de folder wordt uitgelegd in welke gevallen sprake is van kritieke gebeurtenissen, wanneer de kalkoenenhouder deze moet melden en hoe hij dat moet doen. Alle telefoon- en faxnummers tijdens en buiten kantooruren staan daarop vermeld. Dit document is te vinden op de website van QS.

Administrator

Of registreer je om te kunnen reageren.