Pluimveehouderij

Achtergrond

Polen zaait verwarring: wel of geen LPAI?

Er is onduidelijkheid ontstaan over de AI-situatie in Polen, zo meldt PVE-beleidsmedewerker Henk Hulsbergen op 15 januari 2008.

Vorige week bleek uit een presentatie van Polen in de vergadering van SCOFCAH (Standing Committee of the Food Chain and Animal Health) dat op 11 december 2008 met een koppel vleeskalkoenen vanuit Landkreis Cloppenburg laagpathogeen AI-virus van het type H5N3 is meegenomen naar een Pools pluimveebedrijf. „Hoewel het niet op de agenda stond ”, merkt Henk Hulsbergen op.

Het getroffen Poolse pluimveebedrijf ligt in het noordwesten van Polen in Boguszyce, ongeveer 60 km ten noordoosten van Szczecin. Het bedrijf hield 20.000 dieren (12.500 hennen en 7.280 hanen). In de eerste week stierven 272 dieren gestorven en in de tweede week nog 31. Op 29 december zijn monsters van het koppel naar het nationaal veterinair laboratorium gezonden waar een PCR test op 31 december H5 positief uitwees.

Op 2 januari 2009 is een beperkingsgebied met een straal van 1 km ingesteld. Op 4 januari 2009 is het koppel vleeskalkoenen gedood en zijn opnieuw monsters van het koppel onderzocht.

Henk Hulsbergen: „Het is vreemd dat Polen de uitbraak pas vorige week tijdens een vergadering in Brussel aan de Europese Commissie heeft gemeld en dat niet al op 31 december 2008 heeft gedaan. Nog vreemder is dat Polen de uitbraak pas deze week heeft gemeld aan het Animal Disease Notification System (ADNS) en die melding vervolgens een kwartier later weer heeft geannuleerd met de mededeling dat nader uitgevoerd onderzoek had uitgewezen dat er geen sprake was van een besmetting.”

Hulsbergen zet de nodige vraagtekens bij deze gang van zaken. „Is er nu wel of geen uitbraak van laag pathogene aviaire influenza in Polen?” Vanwege de onduidelijkheid dringt hij er op aan bij iedereen die contacten onderhoudt met de Poolse pluimveesector voorzichtig te werk te gaan en voorzorgen te nemen die voorkomen dat AI-virus vanuit Polen meegebracht wordt naar Nederland. „De Nederlandse pluimveesector heeft er groot belang bij dat het in Niedersachsen circulerende laag pathogene AI-virus niet naar Nederland komt; ook niet via een omweg door Polen.”

Foto

Wim Wisman

Of registreer je om te kunnen reageren.