Pluimveehouderij

Achtergrond 294 x bekeken

ASG doet nulmeting voetzoollaesies

De gevolgen van een eventuele norm voor voetzoollaesies zijn niet te overzien, terwijl zo'n norm er best zou kunnen komen. De sector heeft daarom gevraagd om nader onderzoek. De overheid laat ASG-WUR nu onderzoek doen.

De overheid laat ASG-WUR onderzoeken in welke mate voetzoollaesies in Nederland voorkomen bij koppels vleeskuikens. Dit moet worden gezien als een nulmeting. In vervolg hierop zal ASG nagaan welke managementmaatregelen vleeskuikenhouders zonodig kunnen nemen ter verbetering van het niveau.

Voetzoollaesies heet hangijzer

Voetzoollaesies blijven een heet hangijzer bij de implementatie van de welzijnsrichtlijn voor vleeskuikens. De overheid wil voetzoollaesies als aanvullend criterium opnemen voor toestaan van de maximale bezetting van 42 kg/m2. De sector ziet daar vooralsnog weinig heil in omdat voetzoollaesies worden veroorzaakt door erg veel uiteenlopende factoren waardoor het lastig er grip op te krijgen.

Grote kans op aanvullende norm voetzoollaesies

De overheid heeft in verband met tijdsdruk de EU-welzijnsregeling in de vorm van het AMvB Vleeskuikenbesluit zonder aanvullende criteria voorgelegd aan de Raad van State. Aanvullende criteria, zoals een norm voor voetzoollaesies, zullen in een later stadium in het Besluit worden opgenomen. De kans daarop is groot omdat behandeling van de AMvB in de Tweede Kamer linksom of rechtsom zal plaatsvinden.

Verband tussen borstblaren en voetzoollaesies?

De sector heeft voorgesteld ook te onderzoeken of er een verband is tussen borstblaren en voetzoollaesies, omdat beide worden veroorzaakt door slechte strooiselkwaliteit. Slachterijen beoordelen koppels nu al op borstblaren met het oog op de uitbetaling.
Als er sprake zou zijn van een hoge correlatie, kan de huidige monitoring van borstblaren ook worden gebruikt voor de monitoring van voetzoollaesies.

Herintroductie diermeel zou welkom zijn

Verder zou de herintroductie van diermeel in het voer gunstige gevolgen kunnen hebben voor de strooiselkwaliteit en daarmee positief zijn voor het tegengaan van voetzoollaesies. Ook deze veronderstelling zou met een proef moeten worden getoetst, vindt de sector.

Foto

Wim Wisman

Of registreer je om te kunnen reageren.