Pluimveehouderij

Achtergrond 3 reacties

Week 30: rampzalige kuikenmarkt

Rampzalig. Dat is het eerste woord dat onze informanten in de mond nemen als ze de situatie op de kuikenvleesmarkt kenschetsen. Kuikenfilet en kuikenkappen zijn bijna niet meer te slijten, volgens de slachters. „Je krijgt niet eens een bieding. Alles zit vol”, zegt een van hen. Er wordt volgens hem gigantisch veel ingevroren. Dit marktsegment is in vrij korte tijd volledig verzadigd geraakt.

Slechte afzet kuikenfilet

De filetafzet is slecht. De binnenlandse vraag naar kuikenfilet is minimaal. Vanwege het tegenvallende weer zijn meer autochtone en allochtone Nederlanders met vakantie naar het buitenland vertrokken dan anders. Daarnaast laat het Verenigd Koninkrijk, een belangrijke buitenlandse afnemer, het steeds meer afweten. De dure euro blijft de afzet parten spelen en dit speelt tevens de slogan ‘buy British’ in de kaart. Daarbij komt nog dat volgens recente cijfers de Britse pluimveevleesconsumptie met 6 procent is gedaald. Verder zijn er op de Europese markt aanbieders actief, met name nieuwe EU-landen waaronder Polen, die kuikenfilet en kuikenkappen tegen ‘belachelijk’lage prijzen aanbieden.

Bevredigende afzet bouten, poten en vleugels

Kuikenbouten, kuikenpoten en kuikenvleugels vinden nog wel behoorlijk aftrek. „Dat is nog een redding, anders was er wel 10 cent van de vrije kuikenprijs afgegaan”, volgens een slachterijdirecteur. De bevredigende afzet van genoemde kuikendelen kan echter het verlies op de afzet van kuikenfilet bij lange na niet compenseren.

Ongekende prijsval vrije kuikens

De prijsval bij de niet-contractgebonden kuikens in de afgelopen twee weken met respectievelijk 8 en 6 cent is ongekend. Ook de basiscontractprijs voor week 31 is met een cent verlaagd.

Straks nieuw prijsevenwicht, maar volle vrieshuizen

We hebben in de vleeskuikensector een 7- à 8-weekse cyclus. Bij een lage prijs en matige vraag zal de productie afnemen en er zal straks een nieuw (prijs)evenwicht ontstaan. Een punt van zorg zijn echter de volle vrieshuizen. Deze filetvoorraad zal langere tijd zorgen voor druk op de kuikenprijzen.

Grote druk om kuikens op te zetten

Of de vleeskuikenproductie alert genoeg zal reageren op de markt, zal nog moeten blijken. Wie zijn oor te luisteren legt in de sector hoort van vleeskuikenhouders dat de druk om kuikens op te zetten groot is. Dit valt in hun ogen niet te rijmen met de geschetste marktsituatie. In slachterijenkringen wast men zijn handen in onschuld. Deze sector wijst naar de mengvoerleveranciers die steeds meer grip krijgen op de vleeskuikenproductie. Ze zouden vleeskuikenhouders contractueel aan zich binden met lucratieve opbrengstprijzen (BCP plus 16 à 17 cent) teneinde hun marge op de voerprijzen te behouden. Diverse slachterijen klagen dat het bijna onmogelijk is zelf boeren te contracteren.

WTO geeft onzekerheid

Een onzekere factor voor de langere termijn zijn de WTO-onderhandelingen. De angst bestaat dat de Europese pluimveehouderij de dupe zal worden van andere handelsbelangen.

Wim Wisman

Laatste reacties

 • no-profile-image

  vrije mester

  Om welke slachterijen gaat het dan die klagen dat ze zelf geen kuikens rechtstreeks bij boeren kunnen kopen?

 • no-profile-image

  vleeskuiken

  "rampzalig", gigantisch veel", "niet meer te slijten", "belachelijk lage prijzen", allemaal met emotie doorspekte termen, gebruikt door een of andere slachterijdirecteur.
  Beste boerderij, kom eens met goede, op feiten gebaseerde marktinformatie. In het huidige digitale tijdperk is deze informatie toch overal verkrijgbaar!?
  Ooit eens een slachterijdirecteur gehoord die positief is over de markt? Stop hier a.u.b direct mee!

 • no-profile-image

  kippenhouder

  Zolang er nog inkopers van slagerijen eerst in hun agenda moeten kijken om te zien wat hij hier heeft afgesproken.
  Vinden wij het vreemd datde prijzen zaken Terwijl met klem en heel vaak met een toeslag gevraagd wordt om toch maar weer snel optezetten want de haken moeten vol (het lijkt onze politiek wel dik salaris en geen verantwoordelijk heid gevoel

Of registreer je om te kunnen reageren.