Pluimveehouderij

Achtergrond 174 x bekeken

Week 27: stroeve afzet kuikenfilet

De markt van kuikenvlees kabbelt wat door zonder dat deze nu als goed dan wel als echt slecht valt te kwalificeren. Al met al is het beeld toch nog wel bevredigend, met een redelijke vraag naar verse kuikendelen en een wat wisselende vraag naar diepgevroren kuikendelen.

Afzet kuikenfilet naar VK steeds moeizamer

De versafzet oogt dus wel redelijk, met uitzondering van de vraag naar filet vanuit het Verenigd Koninkrijk. Die is zelfs verslechterd vergeleken met 14 dagen geleden: toen vielen de af te zetten volumes nog mee en was de prijs teleurstellend, terwijl nu ook de hoeveelheden steeds minder worden. Het probleem wordt veroorzaakt door de dure euro en de tegenvallende consumptie in het Verenigd Koninkrijk enerzijds, maar ook vanwege het oplopende aanbod op de Engelse markt vanuit derde landen.

Derde landen verdringen EU-landen op VK-markt

Recent cijfermateriaal over de invoer van kip/kuikenvlees in het Verenigd Koninkrijk is niet beschikbaar, maar het is wel opmerkelijk dat volgens Engelse cijfers de invoer vanuit Nederland in het eerste kwartaal van dit jaar met 20% is teruggelopen tot nog 35.000 ton. De invoer vanuit de totale EU daalde in genoemde periode met 14% tot 67.000 ton. Nederland is met afstand de belangrijkste EU-leverancier op deze markt. Hoewel de leveringen vanuit de EU dus daalden, nam de invoer vanuit derde landen echter sterk toe. Dit betrof vooral leveringen van bewerkt pluimveevlees uit Thailand (+22%) en Brazilië (+20%).

Meer kuikenfilet uit Oost-Europa en Duitsland

Daar komt nog bij dat het aanbod van kuikenfilet op de Europese markten alleen maar verder toeneemt vanwege de oplopende leveringen uit Polen en andere Oost-Europese landen.
Daarnaast neemt de Duitse productie van kuikenvlees ook steeds verder toe en dat komt hoe dan ook toch weer ergens op de EU-markt terecht. De Duitse productie van pluimveevlees is in het eerste kwartaal van 2008 voor het eerst in de geschiedenis zelfs groter dan de productie van rundvlees.

Geen inflatie bij kip en ei

De situatie op de huidige markt van kuikenfilet, wordt aardig weergegeven als men de consumentenprijzen van dit moment vergelijkt met die van 20 jaar geleden. Destijds kostte een kilo kipfilet 10 gulden en nu 5 euro en soms zelfs nog minder. Inflatie geldt over het algemeen voor alles en een ieder, behalve voor kip en ei.

Duitse vraag naar kuikenpoten en kuikenvleugels

Terug naar het huidige marktbeeld valt verder te melden, dat de vraag naar kuikenpoten en kuikenvleugels vanuit Duitsland redelijk op peil blijft. Het warme weertype zal een belangrijke oorzaak zijn, want kuikenpoten en kuikenvleugels lenen zich uitstekend voor bereiding op de barbecue. Enkele informanten melden nog een licht oplopende prijs voor de kuikenpoten.

Vakantietijd doet zich gelden op kuikenmarkt

De vakanties zijn in enkele gebieden in de EU van start gegaan en dat heeft wel invloed op de vraag van een aantal Europese retailers. In Duitsland bijvoorbeeld is men in enkele deelstaten inmiddels met vakantie en vooral de werknemers van Turkse afkomst trekken massaal naar huis en dat zal de komende periode zeker invloed hebben.

Kuikenaanbod oogt krapper

Positief lijkt, dat het aanbod wat krapper oogt. Enkele handelaren hadden het idee dat de slachterijen zo hier en daar wat minder zouden slachten. Sommige slachterijen bevestigden dat wel, maar anderen vonden dat nog wel mee vallen. Wel worden zo hier en daar de kuikens op dit moment op wat lichtere gewichten aangeboden, hetgeen uiteraard invloed op het kuikenaanbod in pure kilogrammen heeft.

(bron: PVE)

Administrator

Of registreer je om te kunnen reageren.