Pluimveehouderij

Achtergrond

Anton Pijpers

GD-directeur Anton Pijpers is 17 juni 2008 benoemd tot hoogleraar Monitoring diergezondheid.

Dit maakte de faculteit Diergeneeskunde van Universiteit Utrecht bekend in een persbericht van 10 juli 2008.

Early warning verbeteren

Als hoogleraar Monitoring diergezondheid gaat Anton Pijpers onder meer op basis van gegevens uit monitoringsprogramma’s van pluimvee, varkens en herkauwers de early warning-systemen verder ontwikkelen. Als profileringshoogleraar is hij deeltijd verbonden aan het departement Gezondheidszorg Landbouwhuisdieren bij de faculteit Diergeneeskunde. Anton Pijpers blijft voor minimaal vijf jaar aan de faculteit Diergeneeskunde verbonden.

Samenwerking GD en Diergeneeskunde

De benoeming van GD-directeur Anton Pijpers versterkt de samenwerking tussen de faculteit Diergeneeskunde en de Gezondheidsdienst voor Dieren. Deze samenwerking is nodig omwille van de verdere ontwikkeling van de monitoring- en surveillanceprogramma’s en voor de opleiding van dierenartsen, die een grote rol spelen in de programma’s. Het gaat bij de samenwerking om het overdragen en uitwisselen van kennis, gezamenlijk onderzoek en onderwijs.

Benoeming vervult voornemen

Al vanaf het begin van het samenwerkingsverband Kennisketen Infectieziekten Dier uit 2006 hadden de GD, Animal Sciences Group (ASG) van Wageningen UR en de faculteit de intentie om elkaars competenties te benoemen en deze te verankeren in profileringsleerstoelhouders bij de faculteit Diergeneeskunde. Met de benoeming van Anton Pijpers als hoogleraar Monitoring diergezondheid krijgt dit voornemen zijn volledige beslag.
Eerder werden benoemd tot profileringshoogleraar: Rob Moormann (CVI) leerstoel Vaccinologie van virale zoönosen en Dick Mevius (CVI) leerstoel Anti-microbiële resistentie.

Dierenarts gepromoveerd in Utrecht

Anton Pijpers is dierenarts. In 1990 is hij gepromoveerd aan de Universiteit Utrecht. In de periode 1993-2001 is hij hoogleraar geweest bij de faculteit Diergeneeskunde in de vakgebieden Veterinaire Apotheek en daarna Pluimveegezondheidszorg. Sinds eind 2000 is hij directeur van de Gezondheidsdienst voor Dieren te Deventer. Tevens is hij procesregisseur om te onderzoeken hoe de GD en ASG binnen de kennisketen hun krachten kunnen bundelen.

Foto

Albert Papenburg

Of registreer je om te kunnen reageren.