Pluimveehouderij

Achtergrond 304 x bekeken

5% kuikenhouders zonder AI-monsters

Het overgrote deel van de vleeskuikenhouders heeft voldaan aan de verplichting om jaarlijks bloedmonsters van 30 vleeskuikens bij de GD te laten onderzoeken op antistoffen tegen AI.

Echter: 5 procent van de vleeskuikenhouders heeft tussen 1 januari 2007 en 15 juni 2008 geen bloedmonsters op AI laten onderzoeken, zo meldt het Productschap Pluimvee en Eieren (PPE) in een persbericht van woensdag 16 juli 2008. De verplichting om jaarlijks bloedmonsters van 30 vleeskuikens bij de GD te laten onderzoeken op antistoffen tegen AI komt voort uit de PPE-verordening monitoring aviaire influenza.

Strafrechtelijke zaak: adressen naar AID

Omdat de handhaving van de PPE-verordening via strafrecht verloopt, heeft het PPE de namen en adressen van de vleeskuikenhouders die geen bloedmonsters bij de GD hebben laten onderzoeken op AI voor verdere afhandeling doorgegeven aan de Algemene Inspectie Dienst (AID).

Er was uitstel gegeven tot 15 juni 2008

Begin 2008 was het PPE al nagegaan of alle actieve vleeskuikenhouders in 2007 aan de verplichting van de jaarlijkse bloedcontrole voor de AI-monitoring hebben voldaan. De vleeskuikenhouders die dat toen, begin 2008, nog niet hadden gedaan zijn door het PPE per brief benaderd en kregen tot 15 juni 2008 de tijd om alsnog bloedmonsters voor AI-onderzoek aan de GD te zenden.

Eind juni 2008 is bekeken of die vleeskuikenhouders alsnog aan hun verplichting hadden voldaan. Daarbij is gebleken dat 5 procent van de actieve vleeskuikenhouders in de periode 1 januari 2007 tot 15 juni 2008 geen bloedmonsters op AI hebben laten onderzoeken.

PPE-verordening monitoring aviaire influenza

De PPE-verordening monitoring aviaire influenza verplicht vleeskuikenhouders om jaarlijks bloedmonsters van 30 vleeskuikens bij de GD te laten onderzoeken op antistoffen tegen AI. Deze maatregel is ingesteld na de uitbraak van AI in 2003. Toen heeft de pluimveesector maatregelen genomen om eventueel circulerend AI-virus zo snel als mogelijk op te sporen. Het gaat daarbij niet alleen om hoogpathogeen AI-virus, maar ook om laagpathogeen AI-virus. Laagpathogeen AI-virus (LPAI) kan immers muteren in een hoogpathogeen AI-virus (HPAI).

Foto

Albert Papenburg

Of registreer je om te kunnen reageren.