Pluimveehouderij

Achtergrond

Opmerkelijk: H7 bij Banbury en geen H5

Het is opmerkelijk dat het bij de uitbraak van vogelgriep bij Banbury (Oxfordshire, Engeland) om het virustype H7 gaat, terwijl bij de laatste uitbraken in Engeland (kalkoenen in Norwich en zwanen in Dorset) steeds het type H5 betrof. Eveneens opvallend is dat het opnieuw om pluimvee gaat dat buiten liep.

Contacten met Nederland uitgezocht door VWA

De Voedsel en Waren Autoriteit (VWA) heeft uitgezocht welke pluimveetransporten de laatste tijd uit de omgeving van het besmette bedrijf naar Nederland zijn gekomen. Dat blijken 11 transporten met eendagskuikens met als herkomstadres een broederij in Stratford upon Avon. De afstand tussen het besmette bedrijf en Stratford upon Avon bedraagt 27 km.
Omdat het gaat om eendagskuikens die rechtstreeks vanaf een broederij naar Nederland zijn vervoerd, mogen we ervan uitgaan dat het verslepingsrisico van deze transporten minimaal is. Het blijft echter van belang bij toekomstige pluimveetransporten rekening te houden met de vervoersberperkingen in Engeland en zodanige hygiënemaatregelen te nemen dat de kans dat AI-virus wordt meegenomen naar Nederland vrijwel is uitgesloten. Datzelfde geldt voor menselijke contacten met de Engelse pluimveesector.

Vervoersbeperking, ophokgebod

Voor het beschermingsgebied (straal 3 km) en het toezichtsgebied (straal 10 km) heeft het Britse landbouwministerie Defra diverse beperkende maatregelen opgelegd. Zo is in het 3 km-gebied vervoer van pluimvee en eieren alleen met toestemming mogelijk. In het totale 10 km-gebied geldt een ophok-/afschermgebod voor pluimvee.

Foto

Wim Wisman

Of registreer je om te kunnen reageren.