Pluimveehouderij

Achtergrond 233 x bekeken

Slechts 1,5% kalkoenen Salmonellabesmet

In Nederland is slechts 1,5% van de vleeskalkoenen besmet met voor de humane gezondheid relevante Salmonella's, zo melden de Productschappen Vee, Vlees en Eieren (PVE) in een persbericht op 22 mei 2008. De gegevens komen uit de zogeheten EU-baselinestudie die de Europese voedselautoriteit Efsa in alle lidstaten van de Europese Unie heeft uitgevoerd in de periode oktober 2006-oktober 2007.

Eerder ongespecificeerd gemeld

Eerder melde agd.nl al dat het Efsa-onderzoek had vastgesteld dat Salmonella voorkomt op een derde van de Europese kalkoenenbedrijven, maar dit was verder niet gespecificeerd per land of per soort Salmonella.

172 koppels kalkoenen bemonsterd

In totaal zijn er in Nederland 172 koppels kalkoenen bemonsterd. Hiervan bleek 14,1% besmet met Salmonella, maar slechts 1,5% van de koppels kalkoenen is besmet met Salmonella enteritidis (S.e.) of Salmonella typhimurium (S.t.). Dit zijn voor de humane gezondheid de meest relevante serotypes.

Enorme variatie in de EU

De variatie in besmetting met Salmonella onder vleeskalkoenen in de EU is erg groot. In de Scandinavische landen is het besmettingpercentage nagenoeg nul, terwijl in landen als Spanje en Hongarije respectievelijk 56% en 79% van de koppels vleeskalkoenen besmet zijn met Salmonella. In Tsjechië is maar liefst 18% van de koppels besmet met S.e of S.t. Het gemiddelde van de Europese lidstaten ligt op 3,8% voor wat betreft de voor de volksgezondheid relevante Salmonella's en op 30,7% wanneer gekeken wordt naar alle Salmonellatypes. De lidstaten met de grootste productie van vleeskalkoenen zijn Frankrijk, Duitsland, Italië, Spanje en Polen.

Europese verordening per 2010

De volgende stap in de aanpak van Salmonella bij kalkoenen is dat een Europese verordening wordt opgesteld waarin de frequentie van de monstername wordt vastgelegd. Dit zal in werking treden per 1 januari 2010 in alle lidstaten van de EU. In deze verordening wordt tevens een doelstelling vastgelegd voor het maximale besmettingspercentage met de serotypes S.e. en S.t. Deze verordening wordt binnenkort gepubliceerd en zal worden opgenomen in het al bestaande Actieplan Salmonella voor de kalkoensector.

Foto

Albert Papenburg

Of registreer je om te kunnen reageren.