Pluimveehouderij

Achtergrond

Duitse eiermarkt blijft in evenwicht

De vraag naar eieren en het eieraanbod zijn op de Duitse eiermarkt nog altijd in harmonie met elkaar. De groothandelsprijzen zijn overwegend stabiel, zo meldt het Duitse marktbureau ZMP op woensdag 21 mei 2008.

In de winkels verloopt de eierafzet vlot. De eiproductenindustrie had geen levendige belangstelling al namen de eierverwerkers wel voortdurend eieren af. Pas in juni valt een levendiger handel te verwachten. De eierexport naar derde landen is rustig, want gezien de hoge eurokoers zijn de EU-aanbieders van eieren maar zeer beperkt concurrerend.

Het eieraanbod dekt de vraag naar eieren nog altijd goed, maar niet meer zo rijkelijk als enige weken terug.

Het eieraanbod in de gewichtsklasse XL is krapper geworden als gevolg van omvangrijke slachtingen van oude hennen.

De eierprijzen gingen in de eierklasse XL omhoog als gevolg van het krappere aanbod, maar in de overige gewichtsklassen waren de prijzen stabiel en in het begin van de week was er deels zelfs nog een licht dalende tendens. Verdere dalingen van de eierprijzen worden niet meer verwacht gezien ook de belangstelling van de kant van de belangrijke discounters.

Albert Papenburg

Of registreer je om te kunnen reageren.