Pluimveehouderij

Achtergrond

Aardbeving China: grote schade landbouw

De aardbeving in China die tienduizenden menslevens eiste, heeft de veehouderij enorme schade toegebracht. De vrees voor verspreiding van dierziekten is groot.

Volgens het Chinese ministerie zijn 12,5 miljoen stuks vee gedood door de aardbeving, in hoofdzaak pluimvee. Ook zijn ongeveer 792.000 varkens in de provincie Sichuan door de aardschok gedood. Sichuan’s varkensstapel telt 60 miljoen dieren.

De ramp deed zich voor vlak voor het begin van het warme seizoen, waarin ziekten als varkenspest en abortus blauw (PRSS) in Sichuan veelal rondwaren. De kans op verspreiding is door de materiële schade en de slechte bereikbaarheid en hygiëne als gevolg van de aardbeving nu groter. “Preventie van besmettelijke ziekten is een van onze grootste prioriteiten in de hulpverlening”, aldus de Chinese overheid.
Ook de plantaardige sectoren zijn zwaar getroffen. Volgens officiële cijfers is 15 procent van de productie en zijn 50.000 kassen beschadigd in de regio. De schade aan irrigatiesystemen kan op termijn voor grote problemen zorgen. De vrees bestaat dat grote oppervlakten rijstproductie droogvallen.

Of registreer je om te kunnen reageren.