Pluimveehouderij

Achtergrond 348 x bekeken 1 reactie

NOP blij over verrijkte kooi

NOP-lobby boekt succes via motie Kleingruppenhaltung.

De NOP is blij dat er eindelijk duidelijkheid is over de verrijkte kooi. De Tweede Kamer heeft met een kleine meerderheid de CDA/CU-motie aangenomen om aan te sluiten bij de Duitse standaard voor welzijnseisen huisvesting legkippen: de zogenoemde Kleingruppenhaltung.

Concurrentiepositie blijft overeind

NOP-secretaris Alex Spieker: „Door aan te sluiten bij de wetgeving van onze Oosterburen blijft de Nederlandse concurrentiepositie overeind. Veruit de meeste tafeleieren die worden geëxporteerd, gaan naar Duitsland.”

Overaanbod scharreleieren voorkomen

Alex Spieker verduidelijkt: „De groei van de productie van scharreleieren kan nu marktgedreven blijven plaatsvinden, waardoor de concurrentiepositie van de gehele Nederlandse legpluimveesector niet in een vrije val terecht hoeft te komen. Doordat de afzetmarkt van scharreleieren minder hard gaat dan verwacht, zou een wettelijke verplichte omschakeling tot grote financiële schade leiden in de gehele legsector door een structureel overaanbod van scharreleieren.”

Lagere emissie fijnstof

De NOP-secretaris voegt eraan toe: „De nu toegelaten huisvesting biedt tevens mogelijkheden voor pluimveehouders om de emissie van fijnstof verder te reduceren. Ten opzichte van scharrelsystemen is in deze huisvesting de emissie van fijnstof een factor 11 lager.”

NOP-lobby na LEI-rapport

De NOP begon halverwege 2007 met de lobby na de publicatie van het LEI-rapport over de gevolgen van een verbod. Het bleef lang onduidelijk voor welke optie een Kamermeerderheid zou kiezen. In de afgelopen maanden is met succes een stevig offensief gevoerd om Kamerleden duidelijk te informeren over deze kwestie.

Motie Thieme gaf onduidelijkheid

Primair was de inzet van LTO/NOP erop gericht de bestaande wetgeving te handhaven. Doordat een Kamermeerderheid eind 2006 de motie Thieme had aangenomen om de verrijkte kooi te verbieden was er een onduidelijke situatie ontstaan.

Foto

Administrator

Eén reactie

  • no-profile-image

    tonny hospers

    wie helpt mij uit de droom, is een verrijkte kooi het zelfde als een kleinvoliere, en welk huisvestingssysteem is vanaf welke dd.
    verplicht

Of registreer je om te kunnen reageren.