Pluimveehouderij

Achtergrond 239 x bekeken

Geef uw mening over legwelzijn

U kunt gebeld worden over EU-welzijnsmaatregelen leg.

In maart 2008 wordt een telefonische enquête gehouden onder in totaal 150 leghennenhouders in Nederland, Italië en Zweden over de arbeidsaspecten van de EU-maatregelen om het dierenwelzijn te verhogen. Het gesprek duurt ongeveer 10 minuten.

Door Animal Sciences Group

De Animal Sciences Group (ASG) voert in opdracht van de Europese Unie (EU) en het Productschap Pluimveevlees en Eieren (PPE) een onderzoek uit naar de economische consequenties en arbeidseffecten van verhoogde welzijnsmaatregelen in Europees verband. De telefonische enquête maakt onderdeel uit van dit onderzoek.

Vragen aan leghennenhouders

In de telefonische enquête wordt de leghennenhouder allereerst gevraagd aan te geven of de voorgestelde EU-maatregelen voor het verbeteren van het leghennenwelzijn werkbaar en praktisch zijn. Vervolgens worden vragen gesteld om inzicht te krijgen of de voorgestelde maatregelen de arbeidsvreugde en arbeidskwaliteit beïnvloeden. De meningen van de Nederlandse leghennenhouders worden vergeleken met die van Italiaanse en Zweedse collega’s. Dit geeft een beeld over de toepasbaarheid van de maatregelen in drie landen binnen de EU die onderling verschillen in cultuur, klimaat en economische omstandigheden.

In kader van project Welfare Quality

De telefonische enquête wordt uitgevoerd binnen het door de EU-gefinancierde project Welfare Quality. Dit project richt zich op de integratie van dierenwelzijn in de voedselketen, en houdt rekening met maatschappelijke ontwikkelingen en marktontwikkelingen op dit gebied. Welfare Quality ontwikkelt methoden om welzijn objectief en betrouwbaar aan het dier te meten, ontwerpt praktische dierspecifieke maatregelen om het welzijn te verhogen, en zet deze informatie om naar consumentgerichte informatie over producten.

Ook economische berekeningen

De Europese Unie heeft in haar actieplan voor dierenwelzijn staan, dat zij op de lange termijn het welzijn van leghennen in de EU wil verhogen. Om dit praktisch implementeerbaar te laten zijn, wordt in verschillende landen in de EU onderzoek uitgevoerd. Naast de telefonische enquête maakt de Animal Sciences Group bijvoorbeeld berekeningen over de effecten van welzijnsmaatregelen op economische kengetallen zoals saldo, arbeidsopbrengst en kostprijs.

Meer informatie:
Ina Enting
tel. (0320) 29 35 18
e-mail: ina.enting@wur.nl

Foto

Administrator

Of registreer je om te kunnen reageren.