Pluimveehouderij

Achtergrond 189 x bekeken

NOP: haarkloverij LNV dupeert legsector

Haagse haarkloverij dupeert de (leg)pluimveehouderij, vindt de NOP. De sector dreigt in de eerste helft van 2009 tonnen subsidiegeld uit Brussel mis te lopen door nadere eisen van LNV.

Nederland ontvangt al enkele jaren subsidie van de EU voor de financiering van de Salmonallabestrijding. Om voor deze subsidie in aanmerking te komen moet de lidstaat hetzelfde bedrag beschikbaar stellen. In Nederland brengt de pluimveesector zelf deze nationale co-financiering op via PPE-heffingen. De toekenning van de subsidie is sinds 2006 geregeld via een PPE-verordening.

Extra werk en mogelijk vertraging

Dit jaar kwam LNV met de mededeling dat de PPE-verordening in het vervolg als zogenoemde steunmelding voor goedkeuring bij de EU moet worden voorgelegd. Deze procedure betekent echter extra werk en mogelijk vertraging. Hoewel EU-accountants de gang van zaken tot nu toe steeds hebben goedgekeurd, houdt LNV vast aan zijn standpunt.

Niet meer met terugwerkende kracht

Bovendien vinden LNV-juristen dat de PPE-verordening niet meer met terugwerkende kracht vanaf 1 januari van het betreffende jaar mag ingaan. Dit gebeurde tot nu toe omdat EU-budgetten meestal later in het jaar worden toegekend, waardoor het niet mogelijk is de verordening vóór 1 januari goed te keuren. Verder stelt LNV dat de subsidie voor aankoop van vaccins niet rechtstreeks aan de pluimveehouder mag worden uitbetaald.

Verburg wil niet van wijken weten

Omdat de tijd dringt, hebben de PVE het ministerie gevraagd om in elk geval de subsidieregeling voor 2009 zonder de steunmelding in Brussel goed te keuren. Minister Verburg wil echter hier niet van weten. Het gevolg kan zijn dat de legsector de EU-subsidie voor aankoop van vaccins, verreweg de grootste subsidiepost, in het eerste halfjaar van 2009 misloopt.

NOP: ‘Het is niet uit te leggen’

Onaanvaardbaar, vindt de NOP. „Het is niet uit te leggen dat pluimveehouders die actief willen blijven werken aan salmonellabestrijding, door deze haarkloverij zelf alle kosten moeten dragen, terwijl er geld in Brussel op de plank klaar ligt”, aldus NOP-secretaris Alex Spieker. Zijn organisatie eist een uitvoerbare regeling en laat het er niet bij zitten. Via de politiek wordt geprobeerd het tij te keren.

Administrator

Of registreer je om te kunnen reageren.