Pluimveehouderij

Achtergrond 191 x bekeken

PPE-heffing kalkoenenhouders ter discussie

Bij de PPE-heffing voor kalkoenenhouders sinds 2005 blijkt een van de uitgangspunten (nge's) bij nader inzien verkeerd geïnterpreteerd.

Het bestuur van de NOP-kring Kalkoenenhouders wil dat de kalkoenensector in 2009 PPE-heffing betaalt volgens de nieuwe berekening en dat de te veel betaalde PPE-heffing in de jaren 2006 t/m 2008 wordt verrekend met de ’negatieve reserve-schuld’ die de kalkoenenhouders hebben bij het PPE.

Na uitvoerige discussie vastgesteld

In 2005 is na uitvoerige discussie met vertegenwoordigers van verschillen geledingen in de primaire sector bepaald hoe de PPE-heffing over die verschillende geledingen moet worden verdeeld. Daarvoor zijn verdeelsleutels afgesproken voor een periode van vijf jaar. Afgeproken is de organisatiekosten van het PPE te verdelen op basis van het aantal nge’s per geleding en de kosten van het veeziektenfonds voor de helft op basis van het aantal nge’s en voor de andere helft op basis van de gemiddelde dagwaarde van een geleding.

Geen rekening gehouden met tweeleeftijdensysteem

Naar nu blijkt is bij het bepalen van het aantal nge’s, wat gebeurt op basis van het gemiddeld aantal opgezette dieren, voor kalkoenen geen rekening gehouden is met het gangbare tweeleeftijdensysteem waarbij op bepaalde momenten op een bedrijf tegelijk ’oude’ hanen en jonge hen- en haankuikens van het volgend koppel aanwezig zijn. Dit leidde tot dubbeltellingen (landelijk meer kalkoenen dan er in werkelijkheid waren opgezet), waarvoor nu is gecorrigeerd.

Bijna €10.000 te veel betaald

Na die correctie blijkt dat de kalkoenenhouders sinds 2006 per jaar bijna €10.000 (€4.889 voor organisatiekosten en €4.776 voor het veeziektefonds) te veel hebben betaald. En dat het aandeel van de kalkoenenhouders in de organisatiekosten geen 4,92 maar 4,32 procent van het totaal en het aandeel in het veeziektenfonds geen 4,56 maar 4,43 procent zou moeten zijn.

Besturen NOP en PPE buigen zich erover

Wat de kalkoenensector minder aan heffing gaat betalen en de correctie over de achterliggende drie jaar moet worden opgebracht door dan wel worden verrekend met de andere pluimveesectoren. Verwacht wordt dat die daar geen bezwaar tegen zullen hebben. Woensdag 3 december 2008 praat het algemeen bestuur van de NOP over dit onderwerp. Ook moet het nog in het PPE-bestuur worden besproken.

Foto

Of registreer je om te kunnen reageren.