Pluimveehouderij

Achtergrond

NOP en BAV gaan samenwerken

De NOP-kring Kalkoenenhouders en de BAV (coöperatie Bevordering Afzet Vleeskalkoenen) gaan bestuurlijk samenwerken. Dat hebben de besturen van beide organisaties besloten.

De beide besturen hebben besloten tot de samenwerking om de efficiëntie te vergroten. Want hoewel de NOP-kring Kalkoenenhouders zich richt op het behartigen van de belangen van de kalkoenenhouders bij overheden en politiek en de BAV de economische belangen van de aangesloten leden behartigt bij de afzet van kalkoenen aan Duitse slachterijen, zijn er meerdere onderwerpen waarover in beide besturen wordt gediscussieerd. Dat is niet efficiënt.

Bovendien zijn er slechts enkele kalkoenenhouders die geen lid zijn van de NOP en zijn er er ook maar een paar kalkoenenhouders die hun kalkoenen buiten de BAV afzetten. Bestuurlijk is er ook een overlap, want enkele kalkoenenhouders zitten in het bestuur van zowel de NOP-kring als de BAV.

Eerst gezamenlijke vergaderingen

Te beginnen in 2009 gaan de besturen van de NOP-kring Kalkoenenhouders en de BAV verschillende keren per jaar op dezelfde dag en locatie gezamenlijk vergaderen over onderwerpen die beide organisaties aangaan. Specifieke onderwerpen zullen afzonderlijk worden besproken. Het BAV-bestuur zal sowieso vaker alleen vergaderen, omdat het om de zes weken bij elkaar komt en het NOP-kringbestuur maar vier keer per jaar vergadert.

Beide organisaties gaan begin februari 2008 in Cuijk ook het algemene gedeelte van hun jaarvergadering gezamenlijk houden.

Op termijn één bestuur

Op termijn willen beide besturen, die nu elk uit zeven personen bestaan, integreren tot één bestuur van ten minste zeven personen. Met die integratie wordt een begin gemaakt door de kandidaatstelling van BAV-voorzitter Jo Evers uit Roggel (L) voor de nog niet ingevulde vacature in het NOP-kringbestuur Kalkoenenhouders die in 2006 ontstond na het vertrek van Henk Jenniskens uit Ysselsteyn (L).

Foto

Of registreer je om te kunnen reageren.