Pluimveehouderij

Achtergrond 249 x bekeken

'Forfaitaire stikstofnorm voor eend lijkt te laag'

De forfaitaire norm voor de stikstofafvoer van vleeseenden van 77,7 gram stikstof per eend lijkt aan de lage kant.

Dat concludeert onderzoeker Fridjof de Buisonjé van de Animal Sciences Group in Lelystad. Hij stelde een stikstofafvoer vast van 94,7 gram per afgeleverd dier.

De Buisonjé berekende op vier bedrijven van twee koppels vleeseenden de balans voor stikstof en fosfaat. Het onderzoek was bedoeld om meer inzicht te krijgen in de oorzaken van de soms sterk wisselende stikstof- en fosfaatoverschotten op de stalbalansen van vleeseendenbedrijven en werd gefinancierd door het Productschap Pluimvee en Eieren.

De Buisonjé was in staat om gemiddeld 89 procent van alle aangevoerde stikstof terug te vinden in afgeleverde en uitgevallen dieren en mest. Wel was er sprake van een grote variatie.

Gemiddeld vond De Buisonjé een stikstofoverschot van 30,4 gram stikstof per eend, wat overeenkomt met 37 gram ammoniak. Dit cijfer komt globaal overeen met de resultaten van eerdere ammoniakemissiemetingen uit de jaren 90, waar 40 gram emissie per eend werd gemeten. Voor fosfaat kon de onderzoeker de balans geheel rond rekenen. Het overschot fosfaat was gemiddeld gelijk aan nul maar ook hier was sprake van forse variatie.

De Buisonjé wijt een groot deel van de variatie aan de spreiding van de analyseresultaten van de strorijke eendenmest. Er kan tot 80 procent verschil in stikstof en meer dan 100 procent verschil in fosfaatgehalten zitten in mest met dezelfde behandeling.

Of registreer je om te kunnen reageren.